Dokumenty do pobrania

W tym miejscu znajdą Państwo dokumenty dotyczące wsparcia finansowego przyznawanego w ramach projektu WOES, w tym regulamin wsparcia. 

Dokumenty obowiązujące od 1 lutego 2017 roku:

WOES – REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO 1 LUTEGO 2017 PDF

WOES-REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 LUTEGO 2017.7z

WOES-FORMULARZE-ZGŁOSZENIOWE-09-marzec-2017

WOES BIZNESPLAN PS 1 LUTEGO 2017.7z

WOES-FORMULARZE-1 LUTEGO 2017 NOWE PS – OSOBY PRAWNE.7z

WOES-FORMULARZE-1 LUTEGO 2017-NOWE PS – OSOBY FIZYCZNE.7z

WOES-FORMULARZE-1 LUTEGO 2017-PES PRZEKSZTAŁCANE W PS.7z

WOES-FORMULARZE-ISTNIEJĄCE PS-1 LUTEGO 2017.7z

 

Informacje/materiały dodatkowe:

! WOES DOTACJE – WPROWADZENIE 1 LUTEGO 2017

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

KOMENTARZ DO USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH WYDANIE II

KRAJOWY PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ

WYTYCZNE W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2016

WYTYCZNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE CT9 -1 LUTEGO 2017

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 1 LUTEGO 2017

PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NA RZECZ WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH

STANDARDY WSPÓŁPRACY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z JST

WOES INKUBACJA DEFINICJE I ODBIORCY WSPARCIA – 1 LUTEGO 2017

WOES – WZRÓR UMOWY O DOTACJĘ – 1 LUTEGO 2017

WOES BIZNESPLAN – 1 LUTEGO 2017

WOES OFERTA 1 LUTEGO 2017

WOES REGULAMIN REKRUTACJI DO INKUBACJI I WSPARCIA FINANSOWEGO 1 LUTEGO 2017

WOES OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA – 1 LUTEGO 2017

WOES – WNIOSEK O WSPARCIE POMOSTOWE – 1 LUTEGO 2017

WOES WNIOSEK O DOTACJĘ – 1 LUTEGO 2017

WOES REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

STANDARDY OWES

WOES-BIZNESPLAN-MATERIAŁY DODATKOWE.7z

 

 

Dokumenty obowiązujące do 31 stycznia 2017 roku:

WOES-DOKUMENTY-NOWE-PRZEDSIĘBIORSTWA-SPOŁECZE-STYCZEN-2017

WOES-DOKUMENTY-ISTNIEJĄCE-PRZEDSIĘBIORSTWA-SPOŁECZNE-STYCZEN-2017

WOES-DOKUMENTY-PES-PRZEKSZTAŁCANE-W-PRZEDSIĘBIORSTWA-SPOŁECZE-STYCZEN-2017

WOES – REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 21 MARCA 2016 pdf

WOES REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI 21 MARCA 2016 zip

WOES BIZNESPLAN 21 MARCA 2016

WOES – KRYTERIA OCENY BIZNESPLANU 21 MARCA 2016

WOES WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z WRPO 2014+ 21 MARCA 2016

WOES OFERTA LUTY 2016

WOES KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO 21 MARCA 2016

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny