Akredytacja OWES

Akredytacja OWES to proces w ramach, którego podmioty chcące pełnić funkcje ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) uzyskują potwierdzenie posiadania odpowiednich kompetencji, zasobów i możliwości do prowadzenia OWES. 

Od 2015 roku ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które chcą korzystać ze statusu OWES i móc pozyskiwać środki finansowe na działalność ośrodka muszą pozytywnie przejść proces akredytacji.  W 2015 roku obowiązywał System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES).

OWES muszą spełniać określone Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w 2022 roku zostały podzielone na dwa obszary: standardy formalno-organizacyjne (np. wymogi dotyczące doświadczenia wnioskodawcy i kadry OWES)  i standardy merytoryczne określające zakres zadań usług wsparcia, czyli np. zakres zadań animacji lokalnej i tworzenia, i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Standardy określają w jaki sposób powinien funkcjonować OWES (przyczynia się to do spójności w działaniach OWES w całym kraju). Sposób realizacji konkretnych usług np. doradztwa, przyznawania dotacji czy wsparcie reintegracyjne to wszystko musi zostać zaplanowane w oparciu o wskazania zawarte w Standardach.

Aktualne standardy OWES są dostępne na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej link

 

Aktem prawnym regulującym działanie OWES jest ustawa o ekonomii społecznej.

W dniu 30 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 z późn. zm.), która jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą obszaru ekonomii społecznej
w Polsce.

 

W lipcu 2015 roku Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych otrzymał akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.  

 

W ramach projektu Energia społeczna+ został przygotowany standard nowej usług OWES dotyczący wiązek usług społecznych. Usługa ta powinna być wdrażana przez akredytowane OWES przekrojowo, począwszy od usługi informacyjnej i animacyjnej, poprzez szkolenia, a kończąc na usługach rozwojowych dla przedsiębiorstw społecznych. Standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego.

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content