Dokumenty do pobrania

W tym miejscu znajdą Państwo dokumenty dotyczące wsparcia finansowego przyznawanego w ramach projektu WOES, w tym regulamin wsparcia. 

 

Aktualnie obowiązujące dokumenty:

 

REGULAMIN WOES Z ZAŁĄCZNIKAMI

REGULAMIN REKRUTACJI 10.10.2023

WPROWADZENIE DO ŚCIEŻKI INKUBACJI WOES

 

 

Formularze zgłoszeniowe do projektu WOES 2023 – 2028

WOES 2023 – 2028 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OS. FIZYCZNA 

WOES 2023 – 2028 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PES-PS 

 

 

Formularze rekrutacyjne do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego: 

 

  • Dla PES przekształcanych w PS

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PES W PS 

ZAŁ. 1 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA PES W PS 

 

  • Dla nowych PS

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. FIZYCZNE NOWE PS

ZAŁ. 1 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA NOWYCH PS OS.FIZYCZNE

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. PRAWNE NOWE PS

 

  • Dla istniejących PS

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PS 

ZAŁ. 1 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTNIEJĄCE PS 

ZAŁ. 1 OPIS PRZESIĘWZIĘCIA DLA NOWYCH PS OS. PRAWNE 

 

 

 

Informacje/materiały dodatkowe:

Ustawa o ekonomii społecznej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa, 2022

KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE KONIŃSKIM

KLUCZOWE SFERY ROZWOJU PS KPRES 2019 – 2023

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NA RZECZ WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH

STANDARDY WSPÓŁPRACY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z JST

STATUS PS – 1

STATUS PS – 2

STOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH W PRAKTYCE

VADEMECUM LUSTRATORA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WYTYCZNE CT9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE LUTY

 

Oswajamy biznesplany – Podręcznik-cz.-III-1

Oswajamy biznesplany – Podręcznik-cz.II-1

Oswajamy biznesplany – Narzędzie-do-analizy-konkurencji

Oswajamy biznesplany – KOB_wskazówki I

Biznesplan-pytania-odpowiedzi-2016

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content