Edukacja

Zadania związane z szeroko pojętą edukacją i upowszechnieniem ekonomii społecznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są dla Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej bardzo ważne. Warsztaty edukacyjne dla uczniów liceów i gimnazjów prowadzone były przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach działalności statutowej przez ostatnie kilka lat. Działalność WOES umożliwiła nam wyznaczenie sobie nowych celów.  W związku z tym, w ciągu najbliższych lat planujemy m.in.:

 

 • utworzyć przynajmniej 3 spółdzielnie uczniowskie 
 • zorganizować konkurs na najlepszą/najciekawszą spółdzielnię uczniowską w subregionie konińskim;
 • przeprowadzić serię warsztatów edukacyjnych dla studentów uczelni wyższych z subregionu konińskiego;
 • zrealizować program edukacyjny w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w 6 szkołach gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych. 
 • organizować wydarzenia promujące ekonomię społeczną i postawy obywatelskie wśród uczniów. 

Do współpracy gorąco zapraszamy wszystkie szkoły z subregionu konińskiego!

 

Czym jest spółdzielnia uczniowska?

 

Spółdzielnia uczniowska – organizacja założona przez uczniów, prowadzona przez nich samodzielnie pod opieką opiekuna i nauczyciela. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Celem spółdzielni jest podniesienie zarobku jej członków poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej na rzecz członków spółdzielni, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. 

Zakładane już od początku XX wieku, największą popularność zyskały w latach siedemdziesiątych. Kojarzone głównie z PRL i ówczesną spółdzielczą kasą oszczędnościową zostały nieco zapomniane w latach dziewięćdziesiątych i dopiero teraz bardzo powoli odzyskują swoje znaczenie. Tak jak niegdyś, spółdzielnie uczniowskie mają uczyć  współpracy, odpowiedzialności i oszczędzania; prowadzą sklepiki, szkolne biblioteki, bufety i punkty ksero. Według szacunkowych danych obecnie w Polsce jest około 6. tysięcy spółdzielni uczniowskich, które mają one wszelkie predyspozycje do tego, żeby być inkubatorami przyszłej kooperacji.

 

Kiedy powstaną pierwsze spółdzielnie uczniowskie w SK?

 

Nasi specjaliści ds. animacji pracują bez wytchnienia, a zespół odpowiedzialny za promocję przygotowuje właśnie ofertę dla szkół i materiały edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Przewidujemy, że pierwsze spółdzielnie powinny powstać na przełomie nadchodzącego roku szkolnego. O wszystkich wydarzeniach będziemy was informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Warto również nadmienić, że działalność związana z edukacją jest jednym z priorytetów Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu działa grupa ds. edukacji, której celem jest wypracowanie sposobów umożliwienia nabywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności związanych z ekonomią społeczną na różnych etapach edukacji. Prace grupy można śledzić na stronie poznańskiego ROPS-u. 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content