O nas

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych to organizacja pozarządowa, która od ponad 20 lat działa w sektorze ekonomii społecznej. Swoją siedzibę mamy w Poznaniu, ale granice miasta ani nawet województwa nie ograniczają naszej działalności. 

 

 

 

 

 

 

Co robimy?

 

Nasza działalność polega na tworzeniu nowych i wspieraniu już działających podmiotów ekonomii społecznej. Są to zarówno przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), jak i podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, warsztaty terapii zajęciowej). Samych spółdzielni jest w Polsce ponad 1000, więc mamy co robić. 

W przedsiębiorstwach społecznych pracę znajdują osoby, którym na otwartym rynku pracy jest szczególnie trudno z wielu powodów. Tymi powodami mogą być na przykład: bezdomność, przebyte uzależnienia, różnego rodzaju niepełnosprawności czy długotrwałe bezrobocie. Pomagamy im uwierzyć w siebie i zacząć od nowa albo po prostu po raz pierwszy. 

W przedsiębiorstwach społecznych znajdują również pracę osoby, które doskonale poradziłyby sobie na rynku pracy, ale idee ekonomii społecznej – solidarność i współpraca mają dla nas znaczenie nadrzędne. Pomagamy im działać według tych zasad, bo równie ważne są one dla nas. 

 

 

Co to za wsparcie? 

 

Łatwiej byłoby napisać, czego nasze wsparcie nie obejmuje. Zajmujemy się doradztwem z zakresu ekonomii społecznej, prawa, finansów i księgowości, marketingu. Pomagamy zarejestrować nowy podmiot, pozyskać fundusze na jego rozwój i napisać solidny biznesplan. Wszystko to robimy nieodpłatnie – zarówno w ramach realizowanych przez nas różnorodnych projektów, jak i w ramach działalności statutowej. Jest to możliwe, ponieważ mamy wyjątkowy zespół – kto nas poznał, ten wie. 

Od 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Więcej na temat działalności Ośrodka można przeczytać w zakładce Ośrodek

Dodatkowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia znajdziecie również na stronie internetowej www.spoldzielnie.org 

Sprawozdania merytoryczne i finansowe SNRSS: 

2013 rok: Sprawozdanie_merytoryczne_i_finansowe_2013_rok

2014 rok: Sprawozdanie_merytoryczne i finansowe 2014

2015 rok: Sprawozdanie_merytoryczne_i_finansowe_SNRSS_2015 rok

2016 rok: Sprawozdanie_merytoryczne_i_finansowe_2016_rok

2017 rok: Sprawozdanie merytoryczne 2017

2017 rok: Sprawozdanie finansowe SNRSS za rok 2017

2018 rok: Sprawozdanie merytoryczne SNRSS za rok 2018

2018 rok: Sprawozdanie finansowe SNRSS za rok 2018

2019 rok: Sprawozdanie merytoryczne SNRSS za rok 2019

2019 rok: Sprawozdanie finansowe SNRSS za rok 2019

2020 rok: Sprawozdanie merytoryczne SNRSS za rok 2020

2020 rok: Sprawozdanie finansowe SNRSS za rok 2020

2021 rok: Sprawozdanie merytoryczne SNRSS za rok 2021

2021 rok: Sprawozdanie finansowe SNRSS za rok 2021

2022 rok: Sprawozdanie merytoryczne SNRSS za rok 2022

2022 rok: Sprawozdanie finansowe SNRSS za rok 2022

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content