WOES 2019!

Rok 2019 możemy podsumować jako pełen inspiracji – w tym, w obszarze innowacji społecznych, zrównoważonego rozwoju, edukacji i oczywiście przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości! 
 
Ośrodek WOES w 2019 roku to przede wszystkim działania w subregionie konińskim i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie.
 
 
Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej

WFES 2019 a podczas niego:

#Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej;

#Finansowanie działań w obszarze ekonomii społecznej;

#Gospodarka obiegu zamkniętego (eng. Circular Economy);

#Innowacje społeczne;

#Analiza wydatków publicznych – metody i korzyści;

#Potencjał rozwoju usług społecznych.

 
  • Śledziliśmy ważne dla PES, PS zmiany prawne i gospodarcze:
 
W 2019 roku przyjęto zaktualizowany KPRES, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.
 
  • Pisaliśmy o tym, że WOES i VAT, czyli o rozliczaniu dotacji w nowej formule. 
 
„Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,  których głównym celem będzie m.in. dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.”
 

Dotacje WOES

 

Przyznawaliśmy dotacje na nowe miejsca pracy w PS dla nowych, istniejących i przekształcanych przedsiębiorstw społecznych.
Kilkanaście inicjatyw uzyskało wsparcie w tym zakresie, a to oznacza: nowe podmioty i nowe obszary działalności społecznych i gospodarczych w regionie.
Wśród nowo powstałych inicjatyw znajdują się m.in. Spółdzielnia Socjalna „Szansa”, Spółdzielnia Socjalna „Razem dla środowiska”, Spółdzielnia Socjalna Solniczka, Stowarzyszenie Przepis Na Życie.
 
 
Zobacz więcej na stronie: spoldzielnie.org
 
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content