WOES i VAT – czyli o rozliczaniu dotacji!

Podatek od towarów i usług (VAT) we wsparciu finansowym WOES to nowy temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Spokojnie, spokojnie, służymy pomocą!  Nasz specjalista Zbigniew Prałat (Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego) przygotował praktyczny poradnik z przykładami – Zasady udzielania i rozliczania dotacji WOES.

Wszystko co o VAT w WOES wiedzieć należy – polecamy!

 

Od kiedy zmiana?

 

Schemat „dotacji netto” został przyjęty w Wielkopolsce w marcu 2019 roku. 

Nowy nabór do ścieżki inkubacyjno-dotacyjnej (od 15 kwietnia do  10 maja 2019 roku) – pierwszy w kolejnym etapie działań Ośrodka (2018-2020) jest pierwszym, od którego obowiązują zmienione zasady odnośnie VAT.

 

Przepisy prawne 

 

Zmiana w rozliczaniu VAT jest wynikiem wytycznych, w tym Rozporządzenia UE, m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1303/2013, z dnia 17 grudnia 2013 r.

 • określenie wspólnych przepisów dla funduszy strukturalnych, w tym dla Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego finansowane są działania WOES. 

 

 

Schemat VAT przy dotacjach WOES:

Wypłata i rozliczenie dotacji wyłącznie w kwocie netto, niezależnie od statusu podatnika VAT!

Maksymalna wartość dotacji netto = 23 500,00 zł na jedno miejsce pracy

Maksymalna wartość wsparcia pomostowego netto = 1 800,00 zł na jedno miejsce pracy

 

 

Dotacja netto WOES (taki sam schemat dla podatnika VAT i nie podatnika VAT

 

BIZNESPLAN – w biznesplanie należy uwzględnić kwoty netto oraz brutto oraz wskazać VAT  

MAKSYMALNA KWOTA ZAKUPÓW (jedno miejsce pracy)maj 2019tzw. dotacja brutto to kwota 28 905,00 zł. 

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI FIZYCZNIE DO WYPŁATY NA KONTO PS PRZEZ OWES (jedno miejsce pracy) – tzw. dotacja netto – zawsze zależy od podatku VAT w biznesplanie i na dokumencie zakupu. Ważna jest zasada proporcji – nigdy kwota brutto zakupu nie może przekroczyć 28 905,00 zł

 

Dotacja netto – przykłady (przykład dla podatnika VAT i dla nie podatnika VAT)

 

 • dotacja do wypłaty (netto) przykład 1  – (biznesplan i dokumenty)    

NETTO = 23 500,00 ZŁ

VAT = 0,00 ZŁ

BRUTTO = 23 500,00 ZŁ

DOTACJA NETTO (DO WYPŁATY PRZEZ OWES) = 23 500,00 ZŁ

 

 • dotacja do wypłaty (netto) przykład 2 – (biznesplan i dokumenty)

NETTO = 23 500,00 ZŁ

VAT = 5 405,00 ZŁ

BRUTTO = 28 905,00 ZŁ

DOTACJA NETTO (DO WYPŁATY PRZEZ OWES) = 23 500,00 ZŁ

 

 • dotacja do wypłaty (netto) przykład 3 – (biznesplan i dokumenty)

NETTO = 20 000,00 ZŁ

VAT = 4 600,00 ZŁ

BRUTTO = 24 600,00 ZŁ

DOTACJA NETTO (DO WYPŁATY PRZEZ OWES) = 20 000,00 ZŁ

 

 

Wsparcie pomostowe netto

 

Maksymalna kwota wydatków brutto – (jedno miejsce pracy) – 2019 – 2 250,00 zł

Maksymalna kwota fizycznie do wypłaty na konto PS przez OWES (jedno miejsce pracy) – zależy od podatku VAT we wniosku i dokumentach – jak w „dotacjach”

 

 • Przykład 1 – wsparcie pomostowe

NETTO = 1 800,00 ZŁ

VAT = 414,00 ZŁ

BRUTTO = 2 214,00 ZŁ

NETTO (DO WYPŁATY PRZEZ OWES)
= 1 800,00 ZŁ

 

 • Przykład 2 –  wsparcie pomostowe

NETTO = 1 800,00 ZŁ

VAT = 0,00 ZŁ

BRUTTO = 1 800,00 ZŁ

NETTO (DO WYPŁATY PRZEZ OWES)
= 1 800,00 ZŁ

 

 

Pytania i odpowiedzi  – dotacja netto

 

Czy przedsiębiorstwo społecznej jest zobowiązane do zwrotu VAT do OWES?

Nie, OWES rozlicza dotację wyłącznie w kwocie netto. 

 

Czy VAT na fakturze zakupu ma znaczenie? 

Tak, ponieważ OWES rozlicza wyłącznie kwotę netto – należy pamiętać, że kwota brutto nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia

 

Na jakiej podstawie jest rozliczana dotacja netto? 

Na podstawie dokumentów (np. biznesplan + dokumenty księgowe, np. faktura, rachunek, umowa, itd.)

 

 

Dotacja netto – prawidłowe wykonanie umowy!

 

 • Dotacja wypłacana i rozliczana wyłącznie w kwotach netto

 

 • Utworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji), tj. przez co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku otrzymywania wsparcia pomostowego w formie finansowej – co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu pobierania tego wsparcia finansowego

 

 • Utrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12+ miesięcy od dnia spełnienia wszystkich warunków (kryteriów przedsiębiorstwa społecznego)

 

 • Zrealizowanie inwestycji zgodnie z biznesplanem przedsiębiorstwa społecznego oraz przepisami prawa + rozliczenie dokumentów

 

 

Ważne:

 

 • Biznesplan zawiera szczegółowe zestawienie towarów i usług, które przewidziane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej – Z PODZIAŁEM NA NETTO, VAT i  BRUTTO

 

 • Wsparcie bezzwrotne nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę – 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia to zawsze kwota „brutto” (maksymalna) – dotyczy to udzielania dotacji i wsparcia pomostowego* 

Dlatego nawet jeżeli dotacja jest wypłacana w kwocie netto, próg 6-krotności wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych, należy odnosić do kwoty brutto dotacji.

Należy też zauważyć, że w celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

 

 

Wersja pdf poradnika – WOES DOTACJE – VAT – PORADNIK Z PRZYKŁADAMI

Niniejszy poradnik powstał na potrzeby WOES – polecamy również materiał wideo omawiający zmiany w tym zakresie w skali całego kraju – w temacie dotacji przyznawanych przez OWES, VAT na kanale OZRSS na YT – zapis z webinarium 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content