Rekrutacja: wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych

Od 20 grudnia 2023 roku do 22 stycznia 2024 roku potrwa rekrutacja do ścieżki inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (bezzwrotne wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych i usługi towarzyszące przyznaniu wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji?

 

 • Skontaktuj się z WOES:

Telefonicznie – pod numerem 63 245 58 29

Drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, joanna.szymczak@spoldzielnie.org, andzelika.smorawska@spoldzielnie.org, dawid.zbawicki@spoldzielnie.org

Osobiście w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 maja 26.

 

Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.

 

Umawiamy się na spotkanie i co dalej? 

 

 

Jak wygląda procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego?

 

 • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu do pobrania poniżej) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy o wsparcie

 

 • Animacja i doradztwo. Wsparcie dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa społecznego

 

 • Złożenie odpowiedniego formularza rekrutacyjnego do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego (do pobrania poniżej) na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia (do pobrania poniżej).

 

 

Następnie wniosek będzie poddany ocenie 

 

 • Ocena formalna formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym przez doradcę

 

 • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją – kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „DOTACJE – dokumenty do pobrania”.

 

 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS.

 

 

UWAGA!

Miejsce pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym musi zostać utworzone do 3 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia finansowego i utrzymane przez co najmniej 12 miesięcy. Natomiast okres trwałości dla w/w miejsca pracy wynosi kolejne co najmniej 6 miesięcy.

 

 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

 

 • Wsparcie dla grup inicjatywnych tworzących przedsiębiorstwo społeczne
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych
 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

 

 

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia procesów inkubacji i tworzenia miejsc pracy w PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział reintegracji 

Joanna Szymczak – specjalistka ds. reintegracji

joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Andżelika Smorawska – specjalistka ds. reintegracji

andzelika.smorawska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga!

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do ścieżki inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami OWES.

 

Skontaktuj się z Nami:

 

 • Konin

ul.  3 Maja 26, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29, e-mail: woes@spoldzielnie.org

 

 • Poznań

ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań, tel. 61 887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

 

 

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN OWES Wsparcie 10.10.2023

WOES WPROWADZENIE DO ŚCIEŻKI INKUBACJI SZARE 2023 (1)

REGULAMIN REKRUTACJI 10.10.2023

 

Formularze zgłoszeniowe do projektu WOES 2023 – 2028

 

WOES 2023 – 2028 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PES-PS – 1 PAŹDZIERNIKA 2023 (PDF)

WOES 2023 – 2028 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OS. FIZYCZNA – 1 PAŹDZIERNIKA 2023 (PDF)

 

WOES 2023 – 2028 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PES-PS – 1 PAŹDZIERNIKA 2023 (DOC)

WOES 2023 – 2028 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OS. FIZYCZNA – 1 PAŹDZIERNIKA 2023 (DOC)

 

 

Formularze rekrutacyjne do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego: 

 

 • Dla PES przekształcanych w PS

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PES W PS 02.10.2023

ZAŁ. 1 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA PES W PS 02.10.2023

 

 • Dla nowych PS

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. FIZYCZNE NOWE PS 02.10.2023

ZAŁ. 1 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA NOWYCH PS OS.FIZYCZNE 28.09.2023

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. PRAWNE NOWE PS 02.10.2023

 

 • Dla istniejących PS

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PS 02.10.2023

ZAŁ. 1 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTNIEJĄCE PS 02.10.2023

ZAŁ. 1 OPIS PRZESIĘWZIĘCIA DLA NOWYCH PS OS. PRAWNE 02.10.2023

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content