Reintegracja

Informujemy, że w WOES trwa ciągły nabór na świadczenie reintegracyjne. 

Dofinansowanie (refundacja) dotyczy realizacji Indywidualnych Planów Reintegracji (IPR) dla nowo utworzonych miejsc pracy dla pracowników przedsiębiorstw społecznych (PS) wskazanych w art. 2, punkt 6, litery b, d, e, g, h, i, oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Ustawa).

Więcej informacji o naborze znajduje się tutaj.

 

 

Co to jest reintegracja? Co to jest Indywidualny Plan Reintegracji (IPR)?

 

Reintegracja społeczna – działania służące odbudowaniu lub nabyciu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, w tym rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami.

Reintegracja zawodowa – działania służące zdobyciu nowych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i umiejętności w celu odbudowania lub uzyskania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i awansu zawodowego, w tym rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Indywidualny Plan Reintegracji (IPR) – dokument opracowywany przy aktywnym uczestnictwie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych tej osoby. Szczegółowe zasady opracowania IPR opisano w art. 6 Ustawy.

Nie wiesz jak przygotować IPR?

Napisz/zadzwoń do nas, nasze specjalistki ds. reintegracji pomogą na każdym etapie opracowania indywidualnych planów reintegracji.

Andżelika Smorawska:

andzelika.smorawska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Więcej informacji o wsparciu reintegracyjnym, w tym o naborze wniosków i możliwości uzyskania wsparcia znajduje się w aktualności: tutaj

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  Wniosek o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania

Załącznik nr 4 REGULAMIN OWES

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content