WOES: wydłużenie terminu rekrutacji

Informujemy o wydłużeniu rekrutacji dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które chcą uzyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Nowy termin: druga rekrutacja WOES na wsparcie finansowe potrwa do 24 maja 2024 roku!

 

Do 24 maja 2024 roku potrwa rekrutacja do ścieżki inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (bezzwrotne wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych i usługi towarzyszące przyznaniu wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Jak wygląda proces wsparcia finansowego WOES:

 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w naborze?

 

 1. Skontaktuj się z WOES:
 • Telefonicznie – pod numerem 63 245 58 29
 • Drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, andzelika.smorawska@spoldzielnie.org, dawid.zbawicki@spoldzielnie.org
 • Osobiście w biurze WOES w Koninie przy ulicy Wrzosowej 7.

Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.

 

 1. Jak wygląda procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego i dotacyjnego?
 • Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym
 • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do projektu) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy o wsparcie
 • Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa społecznego
 • Złożenie Formularza rekrutacyjnego do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia
 • Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym przez doradcę
 • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją – kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „WSPARCIE – dokumenty do pobrania”.
 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS.

 

 

UWAGA!

 

Miejsce pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym musi zostać utworzone do 3 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia finansowego i utrzymane przez co najmniej 12 miesięcy. Natomiast okres trwałości dla w/w miejsca pracy wynosi kolejne co najmniej 6 miesięcy.

 

 

 

 1. Jakie formy wsparcia oferujemy?
 • Wsparcie dla grup inicjatywnych tworzących przedsiębiorstwo społeczne.
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych.
 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne.

 

 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami WOES, którzy udzielą wszelkich informacji. 

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

 

 

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia procesów inkubacji i tworzenia miejsc pracy w PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział reintegracji 

Andżelika Smorawska – specjalistka ds. reintegracji

andzelika.smorawska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga!

 

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do ścieżki inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami OWES.

 

 

Skontaktuj się z Nami:

 • Konin

Wrzosowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29, e-mail: woes@spoldzielnie.org

 

 • Poznań

Górecka 115/1, 61-475 Poznań, tel. 61 887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o rekrutacji oraz wszystkie dokumenty do pobrania znajduję się tutaj

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content