Druga rekrutacja WOES w nowym projekcie!

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych. Rozpoczynamy rekrutację dla PS, które chcą uzyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Od 27 marca do 22 kwietnia 2024 roku potrwa rekrutacja do ścieżki inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (bezzwrotne wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych i usługi towarzyszące przyznaniu wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Jak wygląda proces wsparcia finansowego WOES? Co należy zrobić, żeby wziąć udział w naborze?

 

Skontaktuj się z WOES:

 

 • Telefonicznie – pod numerem 63 245 58 29
 • Drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, joanna.szymczak@spoldzielnie.org, andzelika.smorawska@spoldzielnie.org, dawid.zbawicki@spoldzielnie.org
 • Osobiście w biurze WOES w Koninie przy ulicy Wrzosowej 7.

Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.

 

Jak wygląda procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego i dotacyjnego?

 

 • Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym
 • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do projektu) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy o wsparcie
 • Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa społecznego
 • Złożenie Formularza rekrutacyjnego do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia
 • Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym przez doradcę
 • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją – kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „WSPARCIE – dokumenty do pobrania”.
 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS.

 

 

UWAGA!

Miejsce pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym musi zostać utworzone do 3 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia finansowego i utrzymane przez co najmniej 12 miesięcy. Natomiast okres trwałości dla w/w miejsca pracy wynosi kolejne co najmniej 6 miesięcy.

 

 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

 • Wsparcie dla grup inicjatywnych tworzących przedsiębiorstwo społeczne
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych
 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

 

W dokumentach do pobrania znajduje się szczegółowy opis ścieżki wsparcia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Informacji ponadto udzielają:

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

 

 

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia procesów inkubacji i tworzenia miejsc pracy w PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział reintegracji 

Andżelika Smorawska – specjalistka ds. reintegracji

andzelika.smorawska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Joanna Szymczak – specjalistka ds. reintegracji

joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga!

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do ścieżki inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami OWES.

 

Skontaktuj się z Nami:

 

Konin – Wrzosowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29, e-mail: woes@spoldzielnie.org

 

Poznań – Górecka 115/1, 61-475 Poznań, tel. 61 887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content