Rekrutacja WOES – dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy

Od 26 lipca do 06 sierpnia potrwa rekrutacja do działania inkubacyjnego i dotacyjnego Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (bezzwrotne wsparcie dotacyjne i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

 

Proces wsparcia i udzielania dotacji

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w naborze?

Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.

 •  Następnie spotkasz się z doradcą lub animatorem WOES

 

 

 Procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego i dotacyjnego

 

 • Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym.
 • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do projektu) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy na wsparcie.
 • Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa.
 • Złożenie Formularza rekrutacyjnego do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia.
 • Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do działania inkubacyjnego i dotacyjnego przez doradcę.
 • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją – kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „dotacje – dokumenty do pobrania”.
 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej.

Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

Jakie formy wsparcia oferujemy?

 • Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 • Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

 

 

Informacji o rekrutacji i wsparciu WOES udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

 

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

Joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga!

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.

 

Skontaktuj się z Nami:

 • Konin

Ul.  3 Maja 26, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29, e-mail: woes@spoldzielnie.org

 

 • Poznań

Ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań, tel. 61 887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

 

Dokumenty do pobrania:

WPROWADZENIE-DO-INKUBACJI-SZARE 23.07.2021

 

Dla istniejących PS:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY ISTNIEJĄCE PS 02.03.2021

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-ISTN.-PS 02.03.2021

 

Dla nowych PS: 

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. FIZYCZNE NOWE PS 02.03.2021

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. PRAWNE NOWE PS 02.03.2021

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-NOWYCH-PS-OSOBY-PRAWNE-02.03.2021

 

Dla PES przekształcanych w PS:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PES PRZEKSZTAŁCANE W PS 02.03.2021

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-PES W PS 02.03.2021

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content