Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów SZANSA

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Kształtowanie u swoich członków modelu życia w absolutnej trzeźwości.
2. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania spożycia Alkoholu w społeczeństwie.
3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.
4. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach:
• Gminny Program
• Powiatowy Program
• Wojewódzki Program
• Narodowy Program
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Udzielanie pomocy rodziną dotkniętych przemocą.
7. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki techniki i kultury fizycznej i sportu.

 

tel. 513 393 261

ksaszansakonin@gmail.com

ul. Dworcowa 7/u7, 62-510 Konin
 
Strona www
FB
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content