Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów SZANSA

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Kształtowanie u swoich członków modelu życia w absolutnej trzeźwości.
2. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania spożycia Alkoholu w społeczeństwie.
3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.
4. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach:
• Gminny Program
• Powiatowy Program
• Wojewódzki Program
• Narodowy Program
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Udzielanie pomocy rodziną dotkniętych przemocą.
7. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki techniki i kultury fizycznej i sportu.

 

tel. 513 393 261

ksaszansakonin@gmail.com

ul. Dworcowa 7/u7, 62-510 Konin
 
Strona www
FB
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content