Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

AKSES

AKSES to  System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które będą obowiązywały w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Głównym celem  systemu akredytacji opartego na sprecyzowanych standardach działania jest rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej wskazało na szereg korzyści związanych ze standaryzacją działań Ośrodków w ramach AKSES.

Dla sektora ekonomii społecznej:

 • efektywne wydatkowanie środków publicznych (w tym w szczególności UE) przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej,
 • stymulowanie rozwoju środowiska ES w Polsce oraz jego promocja w sposób metodyczny, uporządkowany i spójny, gwarantujący równocześnie niezbędną elastyczność i możliwość autonomicznego, oddolnego kreowania inicjatyw w obszarze ES,
 • wzmocnienie ładu funkcjonalnego i instytucjonalnego,
 • uproszczenie kryteriów wyboru projektów w ramach programów finansowanych ze środków EFS,
 • możliwość benchmarkingu pomiędzy OWES,
 • zwiększenie możliwości przepływu „dobrych praktyk” pomiędzy OWES.

 Dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:  

 • rozwój potencjału instytucjonalnego poszczególnych podmiotów,
 • uporządkowanie organizacyjne i merytoryczne funkcjonowania OWES,
 • możliwość pozyskiwania informacji zwrotnych i tworzenie wiarygodnych i obiektywnych narzędzi oceny jakości realizowanych usług,
 • profesjonalizacja świadczonych usług,
 • możliwość rozwoju potencjału w zakresie zarządzania podmiotem oraz działań merytorycznych.

Dla Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej: 

 • zapewnienie możliwości korzystania z porównywalnych i wysokiej jakości usług wspierających,
 • bardziej dynamiczny rozwój, w tym w szczególności kadr i struktury,
 • profesjonalizacja funkcjonowania.

źródło: Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej

 

W lipcu 2015 roku Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych otrzymał akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.  

 

W ramach projektu Energia społeczna+ został przygotowany standard nowej usług OWES dotyczący wiązek usług społecznych. Usługa ta powinna być wdrażana przez akredytowane OWES przekrojowo, począwszy od usługi informacyjnej i animacyjnej, poprzez szkolenia, a kończąc na usługach rozwojowych dla przedsiębiorstw społecznych. Standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content