Spółdzielnie uczniowskie

Spółdzielnia uczniowska – organizacja założona przez uczniów, prowadzona przez nich samodzielnie pod opieką opiekuna i nauczyciela. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Celem spółdzielni jest podniesienie zarobku jej członków poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej na rzecz członków spółdzielni, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. 

Zakładane już od początku XX wieku, największą popularność zyskały w latach siedemdziesiątych. Kojarzone głównie z PRL i ówczesną spółdzielczą kasą oszczędnościową zostały nieco zapomniane w latach dziewięćdziesiątych i dopiero teraz bardzo powoli odzyskują swoje znaczenie. Tak jak niegdyś, spółdzielnie uczniowskie mają uczyć  współpracy, odpowiedzialności i oszczędzania; prowadzą sklepiki, szkolne biblioteki, bufety i punkty ksero. Według szacunkowych danych obecnie w Polsce jest około 6. tysięcy spółdzielni uczniowskich, które mają one wszelkie predyspozycje do tego, żeby być inkubatorami przyszłej kooperacji.

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny