Zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez WUP Poznań

 
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przez SNRSS serdecznie zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 7.1.2. Składanie wniosków konkursowych do 1 sierpnia 2016 roku. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe ogłasza konkurs. Udział w  konkursie mogą wziąć udział Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy. 

W ramach projektu wsparciem mogą zostać objęte:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 • środowisko zagrożone ubóstwem lub zagrożeniem społecznym 

Wojewódzki Urząd Pracy planuje organizację spotkań warsztatowych dotyczących realizacji konkursu. 

 • 29 czerwca 2016 roku oraz 30 czerwca 2016 roku dla OPS, PCPR oraz MOPR
 • 1 lipca dla pozostałych podmiotów 

Informacje dotyczące spotkania będą dostępna na stronie 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powyższych informacji, zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@spoldzielnie.org lub pod numerem telefonu tel.: 61 887-11-66 

 

Pliki do pobrania

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content