Wyniki 4-tego naboru WOES – wsparcie finansowe!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w naborze. Poniżej znajdą Państwo listę rankingową z wyszczególnionymi wnioskami rekomendowanymi do dofinansowania.

Decyzję dotyczącą wsparcia finansowego WOES w ramach 4-tego naboru otrzymają Państwo również pocztą. 

 

CZWARTA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO
NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,
WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
GRUP INICJATYWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
CZWARTEGO NABORU

projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0006/15
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społecznego
Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

CZWARTA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

 

W sprawie pytań dotyczących wsparcia finansowego WOES prosimy o kontakt z biurem w Koninie przy ul. 3 maja 26
oraz pod numerem telefonu 63 245 58 29

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content