Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości – składamy życzenia!

Zarząd i Zespół Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych składa wszystkim spółdzielcom najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 

 

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości to święto obchodzone corocznie w pierwszą sobotę lipca ustanowione przez Zgromadzenie Narodowe ONZ w 1994 roku. Polski Sejm proklamował 1 lipca Dniem Spółdzielczości.  Tego dnia szczególnie mocno manifestujemy swoją dumę z bycia spółdzielcami. Celem tego spółdzielczego święta jest promocja ruchu spółdzielczego, idei współpracy oraz społecznej przedsiębiorczości. Przewodnim hasłem tegorocznych obchodów jest kreowanie odpowiedzialnej przyszłości. Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy stawia z tego okazji cele na najbliższe 15 lat. Należą do nich: walka z ubóstwem i nierównościami oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym.

 

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

 

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości znajdziecie na stronie International Cooperative Aliance. Na naszych kontach na YT i FB specjalne życzenia od Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.  

Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w spółdzielczym tygodniu. Codziennie nasi specjaliści będą przypominać najważniejsze zasady ruchu spółdzielczego. Czekają was filmy – niespodzianki, a tymczasem krótka ściąga:

 

7 zasad spółdzielczych, które naprawdę wypada znać:  

 

Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa

 

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem, bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii. Dobrowolne członkostwo oparte jest na trzech regułach: „otwartych drzwi”, równouprawnienia członków, obowiązków członków wobec spółdzielni.

 

Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami zarządzanymi i kontrolowanymi przez członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu polityki działania spółdzielni i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety, pełniący w spółdzielniach funkcje z wyboru, są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu (jeden członek – jeden głos). Związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach.

 

 Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków 

Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Część tego majątku jest niepodzielna i stanowi własność spółdzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują, lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące cele: rozwój spółdzielni, zwiększenie funduszu rezerwowego, zwrot członkom (proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią), finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

 

Zasada autonomii i niezależności

Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami, zarządzanymi przez swoich członków. W przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność

 

Zasada kształcenia, szkolenia, informacji


Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów, oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

 

 Zasada współdziałania

Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę. Zasada ta jest rozumiana szeroko, tzn. nie tylko w skali lokalnej – między spółdzielniami działającymi  w danym środowisku, czy krajowej – między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, ale i w skali międzynarodowej.

 

Zasada troski o społeczność lokalną

Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez członków.

Za opisanie wszystkich zasad dziękujemy Krajowej Radzie Spółdzielczej. 

A co dla Was oznacza Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości? Czy zasady ruchu spółdzielczego są dla was ważne?  Zapraszamy do dyskusji na FB

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content