Wsparcie oferowane przez samorządy w subregionie konińskim

Wsparcie podmiotów gospodarczych w okresie walki z koronawirusem to nie tylko działania rządu.

Prezentujemy poniżej w jaki sposób, w tym kryzysowym czasie działają samorządy naszego subregionu:

 

Miasto Gniezno

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, Miasto Gniezno udostępniło mail: kooperacja@gniezno.eu, na który przedsiębiorcy mogą zgłaszać pilną potrzebę nawiązania lokalnych kontaktów, w celu zachowania ciągłości działalności firm. Na powyższego maila można zgłaszać zarówno możliwości dostarczenia usług i towarów, jak i zapotrzebowanie na towary lub usługi. Miasto zadeklarowało pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów, jako sposób na pomoc dla swoich przedsiębiorców. Ponadto uruchomiona została linia telefoniczna i adres mailowym, oferująca doradztwo dla przedsiębiorców.

Telefon: 61 426 04 20

Mail: kooperacja@gniezno.eu

 

Miasto Konin:

1)      Z myślą o konińskich przedsiębiorcach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa Miasto Konin stworzyło grupę na portalu społecznościowym Facebook, gdzie można będzie zamieszczać ogłoszenia i oferty nabycia BONÓW i VOUCHERÓW na towary i usługi, informacje o PROMOCJACH, możliwościach nabycia JEDZENIA NA WYNOS oraz inne ogłoszenia, które mogą przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania firmy. Zachęcamy nasze podmioty ekonomii społecznej do umieszczenia swojej oferty na tablicy tejże grupy. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/242055797171871/?source_id=101243914795580

2)      Niższe ceny paliw na trzech stacjach miejskich spółek – to kolejne wsparcie miasta dla przedsiębiorców oraz mieszkańców liczących każdy grosz w związku z pandemią koronawirusa. Cena na dzień 9 kwietnia 2020, od godz. 12:00, wynosi:

– ON 4,12 zł,

– Pb 95 3,67 zł.

Aktualne stawki będą podawane na miejskiej stronie www.konin.pl. Będą one obowiązywały na stacji prowadzonej przez MZK przy ul. M. Dąbrowskiej oraz przez PKS przy ul. Poznańskiej i Zakładowej.

 

Miasto Września:

Własny pomysł pomocy dla wrzesińskich przedsiębiorców z wykorzystaniem możliwości jakie daje prawo, Miasto ogłosiło już 27 marca, informując, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy (Prezydent Miasta jako organ podatkowy) może:

1)       odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2)       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3)       umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

 

Zestawienie zawiera zebrane przez nas informacje na temat wsparcia oferowanego w miastach powiatowych naszego subregionu. Zachęcamy Was do dzielenia się informacjami na temat wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, oferowanego w waszych gminach. O kolejnych pomysłach na wsparcie lokalnych przedsiębiorców w naszym subregionie będziemy Was informować na bieżąco.

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content