Wizyta studyjna we Francji: W stronę transformacji Wielkopolski Wschodniej

W dniach 17-21.04 odbyła wizyta studyjna „Sposoby na przetworzenie i dywersyfikację obszaru kopalnianego”. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele sektora węglowego oraz samorządów z subregionu konińskiego.
Wizyta miała na celu przedstawienie transformacji terenów pokopalnianych w północno-wschodniej Francji, rolę ekonomii społecznej, identyfikację różnic i podobieństw w odniesieniu do Wielkopolski Wschodniej, analizę szans i zagrożeń związanych z tym procesem.
Gościliśmy m.in. w Le Toit Commun (tłum. Wspólny Dach), organizacji wspierającej rozwój ekonomii społecznej w regionie, a dziś gościmy w siedzibie gminy górniczej Loos en Gohelle, gdzie rozmawialiśmy o transformacji i ekonomii społecznej.
 
Na zdjęciu przedstawiciele Le Toit Commun

Na zdjęciu przedstawiciele Le Toit Commun

 

Zwiedziliśmy również Zagłębie Północne – okręg przemysłowy w północno-wschodniej Francji (region Nord-Pas-de-Calais), w pobliżu granicy belgijsko-francuskiej, powstały na bazie złóż węgla kamiennego. Rozwinęła się tu karbochemia i produkcja stali, a także przemysł włókienniczy, korzystający z miejscowych upraw lnu, a także importowanej wełny i bawełny. W wyniku restrukturyzacji większe znaczenie zaczął zyskiwać przemysł środków transportu, chemiczny, elektroniczny, farmaceutyczny, petrochemiczny, poligraficzny i spożywczy. Na terenie liczącym przeszło 109 tys. ha wybrano 109 obiektów, które zostały w 2012 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako Zagłębie Górnicze Nord-Pas de Calais.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu w budynkach pokopalnianych 11-19 (szybu w którym obecnie prowadzone są szeroko zakrojone działania kulturalne) z Catherine Bertram, która pracowała nad wpisaniem regionu na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO, a obecnie działa w organizacji Mission Bassin Minier, działającej na rzecz zachowania dziedzictwa i rozwoju terenów pokopalnianych.

Uczestniczyliśmy również w spotkaniu w centrum rozwoju eko-przedsiębiorstw, CERD (Centrum Rozwoju Zrównoważonego), Culture Commune (ośrodek rozwoju kultury). Były szyb 11- 19, skrzyżowanie odrodzenia się poprzez działania pionierów (działanie kulturalne, dowartościowanie biodewersyfikacji a strategii i decyzji politycznych wokół przemiany (transition). A także CD2E (stowarzyszenie w Loos-enGohelle, Lille i Amiens w regionie Hauts-de-France).

 
 
Na zdjęciu budynek - były szyb 11-19

Na zdjęciu budynek – były szyb 11-19

 
Spacer po zrewitalizowanym obiekcie pokopalnianym, który obecnie uznawany jest za ekologiczny pomnik przyrody:
 
Na zdjęciu hałdy pokopalniane

Na zdjęciu hałdy pokopalniane

 
 
 
Kolejnym z punktów wizyty było spotkanie z przedstawicielami Euralens – stowarzyszeniem, które ma na celu wspieranie transformacji terytorium. Inicjatywa Eurolent to przykład dawnego francuskiego regionu górniczego, który dzięki połączonym wysiłkom wielu instytucji i grup społecznych stał się katalizatorem oddolnych działań rozwoju lokalnego i innowacyjnego podejścia do lokalnego zarządzania tym rozwojem
 
Na zdjęciu 21 uczestników wizyty

Na zdjęciu 21 uczestników wizyty

 

Wizyta pełna merytoryki, wymiany doświadczeń wszystkich aktorów w tym związków zawodowych, samorządów lokalnych, biznesu, czy podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Mimo, iż przed nami długa drogą w stronę Transformacji Wielkopolski Wschodniej to pokonamy ją pełni wiedzy i doświadczenia nabytego podczas tej wizyty.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content