Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny – edycja 2023”.
 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie samorządy, które w latach 2022-2023 działały na rzecz sektora ekonomii społecznej (wspierały ES w latach 2022-2023).

 

Celem konkursu jest nagrodzenie gmin wpierających ekonomię społeczną w latach 2022‑2023.

Zgłoszenia można przesyłać do 27 września 2023 roku, do godziny 12:00.

 

Jak zgłosić udział?

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 roku, do godziny 12.00.

 
Zgłoszenia dokonują gminy, we własnym imieniu lub podmiot ekonomii społecznej, który współpracował z gminą.
 

Nagrody
 
Kapituła wybierze Laureata/ów oraz/i/lub Wyróżnionych, którym zostanie przyznana m.in. nagroda finansowa. Pula nagród w konkursie to 42 000,00 złotych.
 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór Laureatów Konkursu oraz Wyróżnionych w Konkursie

nastąpi podczas posiedzenia Kapituły.

2. Wyniki Konkursu zostaną podane podczas Gali, która odbędzie się 24 października 2023 r. i/lub do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu stronie internetowej oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
 
Anna Szubert
anna.szubert@rops.poznan.pl

tel. +48 61 8567 955

 
Więcej informacji na stronie organizatora – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta-badzmy-jej-czescia/
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content