Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Usługi społeczne realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne

Rozwój usług społecznych, a przede wszystkich ich dostępność to temat wielu programów, inicjatyw i projektów. Praca nad tym, by usługi, w tym usługi opiekuńcze były dostępne w lokalnych społecznościach to cel wielu środowisk, w tym również sektora ekonomii społecznej. 

Kluczowa w przypadku tych usług jest możliwość ich realizacji przez wyspecjalizowane i profesjonalne podmioty, które działają lokalnie. Idealnymi realizatorami takich usług są więc przedsiębiorstwa społeczne, które swoje usługi dostosowują do potrzeb lokalnych społeczności (praca z animatorami, doradcami), współpracują z JST, a często są również i zakładane z udziałem tych jednostek. 

Dlatego też cieszy nas bardzo, że tak wiele przedsiębiorstw społecznych z subregionu konińskiego wzięło udział w projekcie Energia społeczna*.

Przedsiębiorstwa społeczne wdrażały pilotażowo** wiązki usług w ramach wybranych modeli usług.

Modeli w projekcie zostało wypracowanych pięć, z czego aż cztery dotyczą właśnie usług społecznych.

1) Model Opieki nad osobami starszymi

2) Model Opieki wytchnieniowej

3) Model Opieki nad dziećmi

4) Model Rehabilitacji

oraz Model zadań użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego (model realizowany przez OZRSS*). 

 

 1. Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum wdrażała model Opieka nad dziećmi+

W ramach tego działania powstał taras sensoryczny, wykorzystywany do zajęć wspierających dzieci, w tym dzieci z autyzmem. Uzupełnieniem usługi były warsztaty dla rodziców/opiekunów oraz zajęcia terapeutyczne w sali doświadczania świata. Całość rozwiązania – wiązka usług miała za zadanie wspierać dzieci i ich rodziców, w tym dzieci potrzebujące zajęć z wykorzystaniem AAC – komunikacją wspomaganą.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel realizowała model Opieka wytchnieniowa+

Główną usługą jaką oferowała Spółdzielnia była opieka wytchnieniowa w Hostelu w Koninie wraz z usługą asystenta osobistego. Opiekun mógł bezpiecznie pozostawić osobę chorą, z niepełnosprawnością by odpocząć, zregenerować siły czy załatwić potrzebne sprawy np. urzędowe. Dla osób chcących skorzystać także z innej formy wsparcia przygotowano również takie usługi jak wytchnieniowa usługa mobilna oraz tzw. help desk – doradztwo i wsparcie np. w obszarze pozyskiwania wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” Opieka Wytchnieniowa+

Opieka zastępcza czy inaczej zwana opieka wytchnieniowa była realizowana przez Spółdzielnię w miejscu zamieszkania osoby zależnej (osoby wymagającej pomocy – chorej, z niepełnosprawnością). Jednocześnie osoby będące pod opieką podmiotu mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych. Dodatkowymi usługami były również wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób zależnych oraz usługi transportowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu – Model Opieka wytchnieniowa+

Kolejnym podmiotem, który świadczył usługi w ramach Modelu Opieka wytchnieniowa+ była Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu z Kramska. Usługa była realizowana w miejscu zamieszkania osoby zależnej. Dodatkowymi usługami była rehabilitacja oraz animacja lokalna na rzecz opiekunów. Animacja (w tym doradztwo psychologiczne) miała na celu rozwój kompetencji opiekuńczych z zakresu np. opieki medycznej i pielęgnacji.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie – Model Rehabilitacja+

Usługi rehabilitacji wdrażane przez Spółdzielnie Socjalną Ale Smacznie z Dąbia (w ramach modelu Rehabilitacja+) obejmowały wiele specjalistycznych technika leczenia jak np. laseroterapia, krioterapia, kinezyterapia. Oprócz rehabilitacji, wiązkę tworzyły jeszcze dwie usługi – wsparcie dietetyka i wsparcie psychologa.  

 

 1. Spółdzielnia Socjalna „Buszkowo” – Model Rehabilitacja+

Spółdzielnia Socjalna Buszkowo realizowała Model Rehablitacja+ a w ramach niego usługę fizjoterapii i rehabilitacji społecznej. Celem tego działania była aktywizacja, również społeczna osób starszych i z niepełnosprawnościami. Uzupełnieniem rehabilitacji były usługi transportu np. na zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje z dietetykiem.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Poryw – Model Rehabilitacja+

W Rychwale Spółdzielnia Socjalna Poryw wdrażała Model Rehabilitacja+ a w ramach niego oferowała usługi rehabilitacji mobilnej, to wygodna forma dla osób, które z różnych powodów mogą mieć trudności z dotarciem do gabinetów rehabilitacyjnych. Uzupełnieniem usługi były usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usługi „złotej rączki” – bardzo ważne, szczególnie dla osób starszych. Dodatkowo przygotowano usługę wsparcia opiekunów osób zależnych – wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie opieki.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja – Model Rehabilitacja+

Usługi rehabilitacji wdrażała również w ramach modelu o tej samej nazwie Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja z Konina. Bazową usługę stanowiły szkolenia związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, np. dotyczące pozyskiwania wsparcia czy podstaw opieki paliatywnej. Dodatkowe usługi to konsultacje projektowe w dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta oraz transport uczestników szkoleń. Czwartą usługę stanowiło doradztwo telefoniczne z zakresu doboru sprzętu ortopedycznego i medycznego oraz możliwości uzyskania dofinansowania tego zakupu. 

 

Mamy nadzieję, że dobre praktyki (jakie niewątpliwie) zostały wypracowane w projekcie przyczynią się do większej dostępności usług społecznych, w tym większego zaangażowania w ich realizację podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

 

*** Przez pilotażowe wdrożenie rozumie się wprowadzenie do bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego wybranej wiązki usług opisanej w wypracowanym w I etapie projektu Modelu usług,  prowadzące m.in. do zainicjowania lub rozszerzenia zakresu działalności, zwłaszcza grona odbiorców, a jednocześnie zwiększenie stabilności przedsiębiorstwa społecznego testującego wiązkę.

*Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym. Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie projektu

O usługach społecznych realizowanych przez PES można przeczytać również w Przeglądzie Konińskim: tutaj.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content