Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Trzecia lista rankingowa wniosków na udzielenie wsparcia finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

TRZECIA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO
NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,
POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z TERENU SUBREGIONU KONIŃSKIEGO
TRZECIEGO NABORU

projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społecznego

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

Poznań, 4 listopada 2016 roku

 

WOES TRZECIA LISTA RANKINGOWA DOTACJI 4 LISTOPADA 2016

 

W sprawie pytań dotyczących wsparcia finansowego WOES prosimy o kontakt z biurem w Koninie przy ul. 3 maja 26
oraz pod numerem telefonu 63 245 58 29

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content