Szkolenie ESG

23 marca rozpoczęliśmy szkolenie dotyczące strategii ESG, które prowadzi dla nas Pani Marta Szymborska z GS1 Polska.

 

 
Za nami pierwsza część szkolenia, na którym poznaliśmy zagadnienia związane z ESG i z pomocą Pani Marty przygotowujemy się do stworzenia własnego raportu, które będą kontynuowane już w kwietniu.
Szkolenie rozpoczęliśmy od wyznaczenia najważniejszych dla naszego Stowarzyszenia wartości, którymi kierujemy się od lat. Poznaliśmy wymagania UE i trendy konsumenckie. Rozmawialiśmy o trendach w działaniach podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wpływie sektora ekonomii społecznej na działania biznesu. Poznaliśmy dobre praktyki ESG w NGO. Wyznaczyliśmy również grupę naszych interesariuszy. 
 
Na zdjęciu wnętrze sali konferencyjnej. Dwa rzędu stolików, przy której siedzą uczestnicy szkolenia. Na końcu sali Marta Szymborska wskazuje slajd na tablicy multimedialnej.

Na zdjęciu wnętrze sali konferencyjnej. Dwa rzędu stolików, przy której siedzą uczestnicy szkolenia. Na końcu sali Marta Szymborska wskazuje slajd na tablicy multimedialnej.

 
Co to jest ESG?

Za skrótem ESG stoją działania firmy prowadzone z troską o środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Są to obszary, które powinny pozostawać nie bez znaczenia dla firm.

Czym jest raportowanie ESG?

Raportowanie ESG polega na publikowaniu danych dotyczących wyników i wartości dodanej firmy w trzech obszarach: środowisko (Environment), aspekt społeczny (Social) oraz ład korporacyjny (Governance). Jest to również ważne źródło informacji dla inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących rentowności przedsiębiorstwa.

  • W ramach aspektu środowiskowego ocenia się, jak firma zachowuje się w stosunku do środowiska, np. jakie wykorzystuje źródła energii, jak gospodaruje odpadami, jak traktuje zasoby naturalne lub jak traktuje zwierzęta. Obejmuje on zarówno bezpośrednie oddziaływanie przedsiębiorstwa, jak i wpływ działań w całym łańcuchu dostaw.  
  • Kryteria społeczne badają mocne i słabe strony sposobu, w jaki firma zarządza swoimi relacjami z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami, w których prowadzi działalność. Kryteria te obejmują na przykład warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, stosunki między pracownikami i różnorodność i/lub działania towarzyszące na obszarach objętych konfliktem.
  • Nadzór korporacyjny dotyczy ładu korporacyjnego, wynagrodzeń kadry kierowniczej, audytów, kontroli wewnętrznych i praw akcjonariuszy. Ponadto obejmuje ona np. równość płci i równe płace, korupcję czy różnorodność zarządu.
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content