Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Status przedsiębiorstwa społecznego – jak złożyć wniosek?

Zgodnie z nową ustawą ekonomii społecznej, status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda. Kto może złożyć wniosek? Co powinien zawierać? Co trzeba zrobić, aby uzyskać status PS?

Zgodnie z nową ustawą status Przedsiębiorstwa Społecznego (dalej będziemy go zwać: statusem PS) może uzyskać:
 
 • podmiot ekonomii społecznej,
 • jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej.

 

Istotna informacja dla tych z Was, którzy uzyskali status PS  na podstawie „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” i którzy widnieją w bazie Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):

te statusy na chwilę obecną nie tracą ważności a ich posiadanie jest wciąż niezbędne m.in. na potrzeby udziału w projektach- dlatego jeśli kończy Wam się dotychczasowy status- przedłużcie go (w tym celu skontaktujcie się z naszymi doradcami)  

 

W takim razie, zapytacie, po co Wam kolejny status PS?

Odpowiadamy: status PS regulowany w nowej ustawie pozwoli podmiotom ekonomii społecznej skorzystać z dodatkowych przywilejów przewidzianych w ustawie. Należą do nich przede wszystkim:

 • dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów wynagrodzenia,
 • dofinansowanie do oprocentowania kredytów,
 • zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty Przedsiębiorstwa Społecznego związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością,
 • możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do Przedsiębiorstw Społecznych,
 • zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową pracowników.

i wiele innych.

 

Dlatego zachęcamy Was do rozważenia decyzji o pozyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego zarówno tych z Was którzy mają nadany wcześniejszy status jak i tych którzy nie mają statusu w ogóle.D

 
Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć:
 • osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18 (Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy) w godz. 7.30-15.30. tel.: 61 854 12 40
 • za pośrednictwem ePUAP

 

 

Co powinien zawierać wniosek*?

 

 • nazwa i forma prawna podmiotu,
 • adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności
 • numer NIP, REGON i KRS lub numer z innej ewidencji
 • określenie celu działalności podmiotu (o którym mowa w art. 5 ustawy),
 • planowany przedmiot dominującej działalności

 

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.

 

*Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). Opłata wynosi 10 zł. Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Poznania, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. W tytule należy wskazać: Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.
 
 
Wzory wniosku oraz instrukcję jego wypełniania znajdziecie TUTAJ
 
 
Chętnie pomożemy Wam w prawidłowym przygotowaniu wniosku- w tym celu zachęcamy Was do kontaktu z naszymi doradcami – Markiem Gruchalskim oraz Dawidem Zbawickim.
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content