Rozeznanie rynku – doradztwo w zakresie biznesplanu PS

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację doradztwa w zakresie przygotowania bizesplanu Przedsiębiorstwa Społecznego.

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Górecka 115, 61-475 Poznań

Tel./fax 061 887-11-66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

KRS 0000167905, NIP 782-22-73-377

 

Szczegółowy opis zamówienia:

  1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

 

  1. Miejsce realizacji zamówienia: subregion Koniński: miasto Konin, powiat koniński, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki i wrzesiński.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie szczegółowego programu oraz świadczenie doradztwa przy pisaniu biznesplanów w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego udzielanego uczestnikom Projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 6 godz. na przygotowanie 1 biznesplanu. W sumie na realizację usługi przeznaczonych zostanie 480 godzin.

 

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załączniku. Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 28 czerwca 2019 roku

 

Do pobrania

Formularz Ofertowy – DORADZTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content