Rekrutacja WOES – dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy

Od 2 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku potrwa rekrutacja do działania inkubacyjnego i dotacyjnego Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (bezzwrotne wsparcie dotacyjne i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

 

 

Proces wsparcia i udzielania dotacji

 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w naborze?

 

 • Po pierwsze, skontaktuj się z WOES:

 

Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.

 

 •  Następnie spotkasz się z doradcą lub animatorem WOES

 

 Procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego i dotacyjnego

 

 • Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym.
 • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do projektu) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy na wsparcie.
 • Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa.
 • Złożenie Formularza rekrutacyjnego do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia.
 • Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do działania inkubacyjnego i dotacyjnego przez doradcę.
 • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją – kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „dotacje – dokumenty do pobrania”.
 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej.

 

Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

 

 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

 

Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych

Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy udzielą odpowiedzi na Państwa pytania:

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

 

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga!

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.

 

 

Skontaktuj się z Nami:

 

 • Konin

Ul.  3 Maja 26, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29, e-mail: woes@spoldzielnie.org

 

 • Poznań

Ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań, tel. 61 887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

 

 

Dokumenty do pobrania:

WPROWADZENIE-DO-INKUBACJI-SZARE 02.03.2021

 

dla nowych przedsiębiorstw społecznych:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. PRAWNE NOWE PS 02.03.2021

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. FIZYCZNE NOWE PS 02.03.2021

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-NOWYCH-PS-OSOBY-PRAWNE-02.03.2021

 

dla istniejących przedsiębiorstw społecznych:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY ISTNIEJĄCE PS 02.03.2021

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-ISTN.-PS 02.03.2021

 

dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PES PRZEKSZTAŁCANE W PS 02.03.2021

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-PES W PS 02.03.2021

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content