Raport z badania potencjału PES i PS w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy

W celu wsparcia i wzmocnienia procesu przyjmowania i adaptacji osób uciekających z Ukrainy, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przeprowadziło działania mające określić potencjał ES, PS i PES w zakresie możliwości świadczenia usług obywatelom Ukrainy dotkniętym wojną.

Podstawą do opracowania raportu stały się badania ankietowe przygotowane w oparciu o formularz wysyłany do OWES, OZRSS, ROPS oraz innych instytucji sieciujących a także udostępniony do wypełnienia podmiotom sektora ekonomii społecznej przez Internet (w tym Facebook). W ankiecie wzięło udział aż 840 instytucji ekonomii społecznej.

 

Pytania w ankiecie dotyczyły m.in.:

 

 • opieki (w tym opieki nad: dziećmi do lat 3, dziećmi w wieku przedszkolnym, osobami z niepełnosprawności bądź niesamodzielnymi),
 • przygotowywania posiłków i ich transportu,
 • zatrudnienia osób przybywających w wyniku wojny z Ukrainy,
 • baz noclegowych,
 • usług transportowych

 

i  wiele innych.

Raport* z badania  TUTAJ 

 

Mamy nadzieję, że przygotowana diagnoza pozwoli ministerstwom i instytucjom samorządowym przygotowującym programy wsparcia na zaplanowanie i wdrożenie konkretnych działań, które uwzględniłyby udział sektora ekonomii społecznej, który zadeklarował ogromną gotowość do współpracy. Warto podkreślić, że dotyczy to zarówno podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które udzieliły odpowiedzi na pytania, jak i szeregu interesariuszy – ośrodków i instytucji wsparcia ekonomii społecznej.

 

Świadczenie usług w sposób nieodpłatny ma jednak swoje ograniczenia wynikające z szybko kurczących się zasobów organizacji względem zgłaszanych ich potrzeb. Stąd najważniejszą rekomendacją jest szybkie uruchomienie programów finansowania, które spowodują przedłużenie gotowości oraz sprawczości w zakresie świadczenia potrzebnych usług.

 

*Badanie ma charakter ciągły, systematyczne otrzymujemy kolejne informacje od podmiotów sektora ekonomii społecznej. Raport obrazuje dane zebrane na dzień 8.03.2022 r.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content