Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Przypominamy: sprawozdanie do KRS składamy wyłącznie drogą elektroniczną!

Do końca czerwca przedsiębiorstwa społeczne zobowiązane są do przyjęcia sprawozdań finansowych. W ciągu następnych piętnastu dni sprawozdania powinny zostać złożone do KRS. Od 2018 roku sprawozdania składamy elektronicznie. Jak to zrobić, pisze nasz radca prawny, Marek Gruchalski.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości o obowiązku składania we właściwym rejestrze sądowym (KRS) rocznego sprawozdania finansowego, odpisu uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku spółek i spółdzielni – także sprawozdania z działalności. Mamy na to 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego . Podobny obowiązek mamy wobec Urzędu Skarbowego. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jesteśmy obowiązani do przekazania sprawozdań finansowych za 2017 rok do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dodatkowo, spółki, oprócz sprawozdania, przekazują także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Dla podmiotów, które figurują w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:  wobec Urzędu Skarbowego – sprawozdania finansowe składacie już tylko do KRS.

A teraz uwaga!  Roczne sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku spółek i spółdzielni- także sprawozdania z działalności składacie już tylko drogą elektroniczną! W dniu 15 marca 2018 r. w życie wszedł art. 19e ust. 1-3 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym regulujący kwestie składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną.  Zgodnie z tym przepisem złożenie dokumentów następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Sposób składania zgłoszeń, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia określiło stosowne rozporządzenie (dla dociekliwych: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów (Dz.U. z 2018 poz.596)). Trzeba też podkreślić, że składanie dokumentów drogą elektroniczną jest bezpłatne. 

Grafika informacyjna. Zawartość rozwinięta poniżej.

Jak złożyć sprawozdanie drogą elektroniczną?

 1. Należy wejść na stronę: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/  . Znajduje się tam system : „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”. To tam należy teraz składać wszystkie dokumenty finansowe opisane powyżej.  
 2. Aby korzystać z tego systemu należy założyć konto w systemie „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”:
a)      Informacja dla PS nieposiadających jeszcze konta w S-24: do założenia konta w systemie „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP (ten drugi sposób jest znacznie prostszy- informacje o tym,  jak założyć profil zaufany ePUAP, znajdziecie tu: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap). Konto w systemie S-24 można utworzyć wchodząc do systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” na stronie głównej portalu eKRS. Odsyłamy do strony: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Utworzone konto uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” oraz systemu „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.
b)      Informacja dla posiadaczy konta w S-24: jeżeli rejestrowaliście konto w systemie S24 przed 15 marca 2018 r., to aby bez przeszkód korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, należy dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową. Można posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Aby zautoryzować konto należy:
–        wejść do systemu S24 na stronie głównej portalu eKRS

–        wejść do zakładki „Moje konto”

–        wybrać zakładkę „Autoryzacja”

Uwaga! Po autoryzacji konta wylogujcie się i ponownie zalogujcie. Bez tego system może nie zapamiętać faktu autoryzacji konta przez co nie będziecie mieli pełnego dostępu do systemu „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”
 1. Po zarejestrowaniu konta w systemie S-24/ i ponownym zalogowaniu się do systemu S24 należy przejść na stronę główną ekrs:  https://ekrs.ms.gov.pl/ i kliknąć w ikonkę „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”;
 2. Następnie należy wybrać opcję „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”, później „Dodaj zgłoszenie”, „Rejestracja nowego zgłoszenia”. Zostaniecie poproszeni o podanie numeru KRS Waszego przedsiębiorstwa.
 3. Proszę podać nazwisko osoby (członka zarządu), która  będzie dokonywała zgłoszeń.
 4. Dalej system poprowadzi was krok po kroku do celu.
 5. I ostatnia wskazówka: dokumenty, które będziecie załączać do zgłoszenia powinny mieć postać skanu w formacie PDF. Każdy dokument winien być zeskanowany oddzielnie. Warto więc przed przystąpieniem do pracy z systemem zeskanować sobie wszystkie dokumenty (dla przypomnienia: Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku spółek i spółdzielni – także sprawozdanie z działalności).
Mamy nadzieję że nasze informacje okazały się przydatne! W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z naszymi doradcami!
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content