Program pomocy dla osób z niepełnosprawnościami PFRON

PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku. Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na wsparcie osób z niepełnosprawnościami (działania własne) oraz na działania realizowane przez organizacje pozarządowe. 

Wsparcie finansowe w ramach programu można przeznaczyć na:

 • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin tych osób;
 • transportu;
 • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
 • organizacji opieki domowej;
 • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
 • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
 • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
 • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
 • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Wnioski mogą być składane przez samorządy powiatowe i gminne w trybie ciągłym, do 2 listopada 2021 roku.  

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdują się na stronie PFRON

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content