Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Poręczenia dla podmiotów ekonomii społecznej

Dzięki umowie zawartej przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (FRiPWW) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z funduszu poręczeniowego FRiPWW.

 

Czym jest fundusz poręczeniowy?

To środki BGK, udzielone przez FRiPWW na rzecz PES, które nie posiadają środków na zabezpieczenia, wadium wymaganych w postępowaniach przetargowych.

 

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES. W tym szczególnie dla podmiotów, które ubiegają się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego.

 

W ramach funduszu są dostępne takie produkty jak:

– poręczenie finansowania inwestycyjnego;

– poręczenie finansowania obrotowego;

– poręczenie leasingu;

– poręczenie wadialne;

– poręczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Kto może skorzystać z funduszu?

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, które istnieją co najmniej 12 miesięcy.

PES, które w momencie ubiegania się o poręczenie będą spełniać następujące kryteria:

– na etapie udzielania poręczeń PES nie był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej;

– PES nie posiada zaległości w ZUS/KRUS/US;

– PES nie posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/ innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku;

– wobec danego PES nie jest prowadzona postępowanie egzekucyjne w administracji;

– PES nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

 

Kontakt:

61 67 10 481 / 482

61 853 29 78

fundusz@fripww.pl

biuro@fripww.pl

 

Więcej informacji: https://www.fripww.pl/projekty/poreczenia_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej/

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content