Podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego!

Wsparciem doradczym w ramach WOES objęliśmy 221 podmiotów ekonomii społecznej. Poznajcie bliżej kilka z nich.

 

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

Podmiot obecny wśród konińskich przedsiębiorstw już od 2014 roku. Podmiot powstał przy wsparciu SNRSS w realizowanym w latach 2012-2014 projekcie Koniński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOWES. Jednak Spektrum cały czas się rozwija i od początku 2015 roku korzysta z oferowanego przez WOES wsparcia.

Warto wiedzieć, że Spółdzielnia Socjalna Spektrum otworzyła pierwsze w regionie przedszkole z oddziałami dla dzieci ze spektrum Autyzmu.

Więcej informacji: Publikacja WOES 2015-2018 Spektrum: niebieskie przedszkole.

Grafika przedstawia kolaż zdjęć. Na pierwszym znajduje się logo spółdzielnie. Na drugi palec dziecka wskazuje na zdjęcie słonia. Na kolejnej jest chłopiec z terapeutką oraz psem. Na ostatniej grupa dzieci bawi się chustą animacyjną.

W 2018 roku  Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego pod patronatem prezydenta Konina nagrodziła tytułem „Przedsiębiorca z Sercem” Spółdzielnię Socjalną Spektrum. Konkurs nagradza działania przedsiębiorstw, które wyróżniają się pod względem zaangażowania społecznego.

Strona www SpS Spektrum

 

Spółdzielnia Socjalna Elpidia

Spółdzielnia Socjalna Elpidia powstała w 2017 r. W przedsiębiorstwie zatrudnione są osoby bezdomne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Idea powstania Spółdzielni stanowi uzupełnienie, obecnie w małym stopniu realizowanej potrzeby. Zatrudniania osób wychodzących z bezdomności, które jest istotnym aspektem w ich aktywizacji społecznej.

Elpidia świadczy swoim klientom kompleksowe usługi remontowo-budowlane.

Przedsiębiorstwo oferuje takie usługi jak murowanie ścian i ogrodzeń domów, tynkowanie ścian, robienie wylewek, posadzek oraz stropów zbrojonych i nie zbrojonych. W ramach usług remontowych oferuje natomiast: malowanie, szpachlowanie, gipsowanie, zakładanie glazury i terakoty, jak również instalowanie armatury łazienkowej i kuchennej. Kompleksowa oferta podmiotu zawiera również prace przygotowawcze, czyli skuwanie starych kafelek, burzenie ścianek, skuwanie starych tynków oraz  gruntowanie przed gipsowaniem, włącznie z wywożeniem gruzu.

Grafika przedstawia kolaż trzech zdjęć. Na pierwszym znajduje się logo spółdzielnie. Na drugim mężczyzna w kasku na budowie. Na ostatniej teren budowy, w tle mężczyzna w kasku.

Podczas swojej działalności przedsiębiorstwo już zyskało doświadczenie w realizacji dużych przedsięwzięć. Zrealizowane inwestycje przez Spółdzielnię to m.in. budynki mieszkalne powyżej 230 m2 i obiekty sakralne o powierzchni przekraczającej 200m2.

Strona www

 

Fundacja Sercem Przyprawiona

Fundacja Sercem Przyprawiona powstała z przekształcenia  „Zupy sercem przyprawionej”. Inicjatywy, której pomysłodawczynią jest Marta Urbańska. Dzięki wsparciu mieszkańców Konina i ich zaangażowaniu Fundacji udaje się nadal regularnie szykować ciepły posiłek dla osób potrzebujących. 

Od wiosny 2018 roku w Koninie przy ulicy 3 maja 43 funkcjonuje Jadłodzielnia prowadzone przez Fundację. Czym jest Jadłodzielnia? Funkcjonuje jako punkt nieodpłatnej wymiany żywności między użytkownikami. Jednak to jeden z elementów wsparcia jakie oferuje Fundacja.

Grafika przedstawia kolaż zdjęć. Na pierwszym znajduje się logo spółdzielni. Na drugim 3 pojemniki papierowe z logo spółdzielni. Na trzeciej kobieta pochylająca się nad metalowym garnkiem.

W listopadzie 2018 roku w Koninie na drzewach zawisły kurtki! Prezes Fundacji Sercem Przyprawiona zainspirowana tego typu akcjami na całym świecie postanowiła pomóc osobom bezdomnym i ubogim w swoim mieście.

Do każdej kurtki, swetra, płaszcza Fundacja dołączała kartkę „Jeśli jest Ci zimno. To prezent dla Ciebie”. Promująca akcję Marta Urbańska przypominała, że „taka kurtka może uratować komuś życie.” (gloskoninski.pl) 

W grudniu Fundacja rozpoczęła realizację świątecznych akcji. Wśród nich m.in.

Listy do Mikołaja – każda osoba chcąca pomóc mogła za pośrednictwem Fundacji zrealizować marzenia dzieci pochodzących z rodzin, które wspiera Fundacja. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mieszkańcy Konina zrealizowani ponad 60 paczek z prezentami!

Organizacja Wigilii dla osób potrzebujących. 

Więcej informacji w SOC (6) 2018, Impuls o konińskiej Jadłodzielni

Strona www Fundacji

 

Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”

Fundacja prowadzi działalność ekspercko-badawczą z zakresu doradztwa środowiskowego. Organizuje szkolenia i wydarzenia oraz prowadzi działania edukacyjne i artystyczne.

Inspekt oferuje wyjątkowe usługi i produkty, wśród nich:

– organizacja wycieczek profilowanych, np. z biologiem jako przewodnikiem (alternatywna turystyka);

– warsztaty z kuchni roślinnej, „dzikiej”;

–  warsztaty „Wyszywanie kolorów z natury” – koloryzowanie tkanin barwnikami roślinnymi;

– warsztaty wytwarzanie naturalnych mydeł (mydła roślinne);

– warsztaty ceramiczne inspirowane ceramiką słowiańską;

– warsztaty zielarskie („Słowianie dzikie zioła zbierali”, „Jadło lasu, napoje mglistych łąk”);

– produkty roślinne, w tym te tworzone z dziko rosnących roślin.

Strona Fundacji

 

Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie powstała by z jednej strony zaoferować mieszkańcom Dąbia wysokiej jakości usługi z drugiej by móc przywrócić w lokalnej szkole podstawowej stołówkę.

Wspólne działania WOES i Spółdzielni Socjalnej Ale Smacznie przyczyniły się do tego, że w przedsiębiorstwie pracę znalazło aż 12 osób!

W 2017 roku przedsiębiorstwo uzyskało na oferowane przez siebie usługi certyfikat „Zakupu prospołecznego”.

Spółdzielnia została laureatem w XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w kategorii Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Konkurs wyróżnia i promuje najciekawsze przedsięwzięcia realizowane na terenach wiejskich.

Strona www Ale smacznie

 

Fundacja Wakat

Pierwszy CIS w Koninie! Fundacja Wakat prowadząca Centrum Integracji Społecznej została zarejestrowana w marcu 2017 roku.

Swoje zadanie, a więc wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym CIS realizuje poprzez:

  • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznym;
  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągniecia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Strona Fundacji Wakat

 

Spółdzielnia Socjalna Kupujesz Darujesz Pomagasz

Spółdzielnia powstała w 2017 roku z inicjatywy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z Konina. Przedsiębiorstwo prowadzi w Koninie Sklep Charytatywny.

Nazwa Spółdzielni zdecydowanie nie jest przypadkowa, bo korzystając z usług KDP zarówno kupując jak i przekazując produkty do sklepu wspierasz jej pracowników, osoby z niepełnosprawnościami. Transakcje wymiany, sprzedaży w Sklepie Charytatywnym pomagają również  w realizacji ekologicznych założeń jakimi kierują się miejsca typu „charity shop” (ang.) Zabawki, meble, nieużywane sprzęty, książki, elektronika czy dekoracje – to wszystko rzeczy, które możemy przynieść do sklepu KDP. Może już czeka na nie nowy właściciel.

Spółdzielnia KDP

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content