Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Pierwsza lista rankingowa wniosków na udzielenie wsparcia finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

PIERWSZA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO
NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,
POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
 

GRUP INICJATYWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
PIERWSZEGO NABORU

                                                                                                                                      

projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społecznego

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

 

Poznań, 24 maja 2016 roku

 

 

WOES PIERWSZA LISTA RANKINGOWA DOTACJI 23.05.2016 PDF

 

W sprawie pytań dotyczących wsparcia finansowego WOES prosimy o kontakt z biurem w Koninie przy ul. 3 maja 26
oraz pod numerem telefonu 63 245 58 29

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content