Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Lista rankingowa – wyniki oceny wniosków V naboru!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w naborze. Poniżej znajdą Państwo listę rankingową z wyszczególnionymi wnioskami rekomendowanymi do dofinansowania.

Decyzję dotyczącą wsparcia finansowego WOES w ramach 5-tego naboru otrzymają Państwo również pocztą. 

 

PIĄTA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO
NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH PIĄTEGO NABORU

projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0006/15
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społecznego
Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

 

WOES PIĄTA LISTA RANKINGOWA WSPARCIA FINANSOWEGO pdf

 

W sprawie pytań dotyczących wsparcia finansowego WOES prosimy o kontakt z biurem w Koninie przy ul. 3 maja 26 oraz pod numerem telefonu 63 245 58 29

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content