Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Lista rankingowa – wyniki oceny wniosków

 

CZWARTA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH
LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,
WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 W RAMACH III NABORU GRUP INICJATYWNYCH/PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

                                                                                                                                 

projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/18

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

 

Poznań, 15 października 2020 roku

 

Lista do pobrania:

WOES CZWARTA LISTA RANKINGOWA 15 PAŹDZIERNIK 2020

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content