Konsultacje ustawy o ekonomii społecznej – raport

Przedstawiamy raport – podsumowanie uwag i propozycji do projektu ustawy o ES, zgłaszanych podczas konferencji konsultacyjnej, która odbyła się 11 czerwca 2021. Wydarzenie było organizowane przez nasze Stowarzyszenie, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej. 

 

Raport z konsultacji projektu ustawy o ekonomii społecznej przeprowadzonych ze spółdzielniami socjalnymi i przedsiębiorstwami społecznymi. 

„W ramach trwających konsultacji projektu ustawy o ekonomii społecznej Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Stała Konferencja Ekonomii Społecznej zebrały uwagi i komentarze od spółdzielców i spółdzielczyń socjalnych oraz przedstawicieli i przedstawicielek przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

W dn. 11 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja konsultacyjna, która była poświęcona dyskusji i refleksji nad zaproponowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektem ustawy o ekonomii społecznej.

W konferencji konsultacyjnej uczestniczyło 67 osób reprezentujących 31 spółdzielni socjalnych, cztery spółki z o.o. non profit oraz 28 innych podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń i fundacji). Spotkanie zostało podzielone na bloki tematyczne poświęcone trzem istotnym obszarom projektowanej ustawy o ekonomii społecznej: 1) Przedsiębiorstwo społeczne (Dział II ustawy, Rozdział 1 – 3) 2) Realizacja usług społecznych (Dział III ustawy, Rozdział 1 – 3) 3)

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez władze publiczne (Dział IV ustawy). Prezentowane w Raporcie z konsultacji uwagi, komentarze i wnioski przedstawione są w odniesieniu do wyżej wskazanych obszarów. Uczestnicy konferencji konsultacyjnej podkreślali, że czekają na ustawę, która jest potrzebna. Podkreślano przy tym, że wymaga ona dopracowania, aby jak najlepiej odpowiadała na oczekiwania i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i aby dawała im szanse na rozwój.
W związku z tym przedstawiano podczas spotkania komentarze, uwagi, nierzadko także obawy związane z zaproponowanymi w projekcie ustawy o ekonomii społecznej rozwiązaniami.”

Przypominamy, że uwagi do projektu ustawy o ES można zgłaszać do 21 czerwca, więcej informacji

Dzisiaj jest również ostatni dzień, kiedy można podpisywać apel spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych w sprawie projektu ustawy o ekonomii społecznej, więcej informacji: tutaj

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content