Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

II nabór WOES: mechanizm zakupowy jako wsparcie dla Ukrainy

Od 27.06.2022 r. rusza II nabór rozszerzonego mechanizmu zakupowego o działania związane z pomocą osobom, które znalazły się w subregionie konińskim w związku z wojną w Ukrainie.

 

Rozszerzenie mechanizmu pozwoli na przekazanie osobom potrzebującym (przybyłych do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie) dodatkowego wsparcia oraz zwiększy wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS), które już teraz, w sposób spontaniczny, angażują się w działania pomocowe. 

 

Obecny nabór jest rozszerzeniem mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z epidemią COVID-19 – dziękujemy PES i PS za dotychczasowe zaangażowanie i dobrą współpracę z WOES oraz z samorządami i innymi instytucjami pomocowymi z subregionu konińskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek z ofertą PES/PS,
 • zapotrzebowanie instytucji wsparcia/podmiotu pomocowego,
 • umowa partnerska (można ją dostarczyć po decyzji o realizacji).

 

W przypadku podmiotu, który posiada już podpisaną umowę partnerską (I nabór) – nie jest wymagane podpisanie nowej umowy. 

 

 

Wnioski* z innymi dokumentami należy przesłać:

oraz 

 • papierowo do biura WOES w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62 – 500 Konin

 

Komplet dokumentów przyjmujemy do wtorku 05.07.2022  r.

*wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje:

Usługi i produkty z wniosku muszą zostać dostarczone do instytucji wsparcia najpóźniej do 31 lipca 2022 roku (w szczególnych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu). Potwierdzeniem odbioru jest protokół (w załącznikach).

Maksymalna kwota możliwego wsparcia w tej turze wynosi 10 000,00 zł na jeden PES/PS z wyjątkiem PES/PS, które świadczą usługi noclegowe – maksymalna kwota możliwego wsparcia wynosi 15 000,00 zł.

Każde uprawnione PES/PS może złożyć w tej turze jeden wniosek.

 

Mechanizm obejmuje zakres zakupów w postaci:

 

 • wsparcia dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie od 24.02.2022 r.,
 • pomocy materialnej w zakresie zakupu produktów (w tym także produkcji i/lub dostarczania posiłków) czy różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi transportowe i inne

z zastrzeżeniem, że nie jest możliwy zakup od PES/PS produktów z następujących kategorii:

 • leki,
 • broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.),
 • broń biała,
 • hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania,
 • inny sprzęt militarny i paramilitarny,
 • produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia.

 

Ostateczny zakres wsparcia (usługi/produkty) może ulegać jeszcze zmianie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Joanną Jaskułą tel.: 661017532, joanna.jaskula@spoldzielnie.org

 

ZAŁACZNIKI:

MECHANIZM_PROCEDURA CAŁOŚĆ

POROZUMIENIE

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content