Energia Społeczna: filmy promujące usługi społeczne

Czym są usługi społeczne i czy są one potrzebne? Zapraszamy do obejrzenia filmów przygotowanych w ramach projektu Energia Społeczna, w którym blisko 50 organizacji z całej Polski w tym z subregionu konińskiego pod koniec ubiegłego roku zakończyło pilotażowe wdrażanie wiązek usług.

Grafika przedstawia logo projektu "Energia Społeczna".

Grafika przedstawia logo projektu „Energia Społeczna”.

 
Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Kluczowym celem projektu było opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin.

Wszystkie podmioty biorące udział w projekcie zgodnie przyznają, że udział w nim był dobrym pomysłem. Podkreślają, że szczególnie osoby korzystające dotąd z ich usług, takich jak opieka wytchnieniowa, rehabilitacja czy opieka nad osobami starszymi żałują, że projekt już się zakończyły. Ponadto w większości przypadków realizacja usług dała przedsiębiorstwom możliwość zatrudnienia nowych osób, które najpewniej zostaną w zespołach na dłużej.

Wybrane przedsiębiorstwa przedstawiają wdrażanie uslug w przygotowanych filmach, które można obejrzeć na YouTube:
 
 
model Opieka nad dziećmi +

 • Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum (film do obejrzenia tutaj)
 
model Rehabilitacja + 

 • Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Poryw (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja Obudźmy Nadzieję (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja ORCHidea (film do obejrzenia tutaj)

 
model Opieka Wytchnieniowa +

 • Fundacja Ditero (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja EkoPrzyjazna (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja (film do obejrzenia tutaj)
 
model Opieka +

 • Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja (film do obejrzenia tutaj)
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Świetlica Motylkowe Wzgórze (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Porządek Musi Być (film do obejrzenia tutaj)
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content