Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Energia Społeczna: filmy promujące usługi społeczne

Czym są usługi społeczne i czy są one potrzebne? Zapraszamy do obejrzenia filmów przygotowanych w ramach projektu Energia Społeczna, w którym blisko 50 organizacji z całej Polski w tym z subregionu konińskiego pod koniec ubiegłego roku zakończyło pilotażowe wdrażanie wiązek usług.

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Kluczowym celem projektu było opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin.

Wszystkie podmioty biorące udział w projekcie zgodnie przyznają, że udział w nim był dobrym pomysłem. Podkreślają, że szczególnie osoby korzystające dotąd z ich usług, takich jak opieka wytchnieniowa, rehabilitacja czy opieka nad osobami starszymi żałują, że projekt już się zakończyły. Ponadto w większości przypadków realizacja usług dała przedsiębiorstwom możliwość zatrudnienia nowych osób, które najpewniej zostaną w zespołach na dłużej.

Wybrane przedsiębiorstwa przedstawiają wdrażanie uslug w przygotowanych filmach, które można obejrzeć na YouTube:
 
 
model Opieka nad dziećmi +

 • Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum (film do obejrzenia tutaj)
 
model Rehabilitacja + 

 • Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Poryw (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja Obudźmy Nadzieję (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja ORCHidea (film do obejrzenia tutaj)

 
model Opieka Wytchnieniowa +

 • Fundacja Ditero (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja EkoPrzyjazna (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja (film do obejrzenia tutaj)
 
model Opieka +

 • Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja (film do obejrzenia tutaj)
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Świetlica Motylkowe Wzgórze (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Porządek Musi Być (film do obejrzenia tutaj)
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content