Zrównoważone zamówienia publiczne (ZZP)

Zrównoważone zamówienia publiczne

To zamówienia uwzględniające kryteria społeczne i środowiskowe. Pośród ZZP wyróżnia się m.in. społeczne i zielone zamówienia.

 

  • Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (społeczne zamówienia)

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – są to zamówienia publiczne (procedury wydatkowania środków publicznych) uwzględniające aspekty społeczne, m.in. poprzez zastosowanie klauzul społecznych. Klauzule społeczne natomiast to zapisy w zamówieniach publicznych, które dotyczą wymagań społecznych stawianych przez Zamawiającego Wykonawcy.

(Definicja Urzędu Zamówień Publicznych) Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów: promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych), ekonomia społeczna i MSP, promocja równych szans oraz zasady „dostępny i przeznaczony dla wszystkich”, włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Zobacz również: Społeczne zamówienia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

  • Zielone zamówienia publiczne
Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej:
Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.
Tak jak pokazuje powyższa definicja myśląc o ZZP powinniśmy oceniać cały proces – od potrzeby, analizy potrzeb zamawiającego, przez poszukiwanie, aż do wyłonienia wykonawcy i realizację zamówienia. 
 
Zobacz również: Zielone zamówienia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 
 
Polecamy również opracowania i raporty odnośnie tych zagadnień:
 
1. Publikacje z obszaru ZZP na stronie Urzędu Zamówień Publicznych
2. Zielone zamówienia publiczne a ekonomia społeczna, artykuł na stronie spoldzielnie.org, 2023 
3. „Analizy: Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce”,  autorstwa Anny Rok, Warszawa 2016
4. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne szansą na wyjście z kryzysu gospodarczego?, artykuł na stronie spoldzielnie.org, 2020
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content