Przedsiębiorstwo Społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) to podmiot ekonomii społecznej (PES), który prowadzi działalność gospodarczą, działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność o charakterze odpłatnym spełniając jednocześnie określone w ustawie o ekonomii społecznej warunki (określone w ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–9).

Działalność PS służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (typ reintegracyjny) lub realizację usług społecznych (typ usługowy). Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy).

Wykaz podmiotów, które posiadają status Przedsiębiorstwa Społecznego znajduje się na stronie Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej: tutaj 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content