Zielona Ekonomia Społeczna w subregionie konińskim

Działalność Ośrodka staramy się zawsze „dopasować” do lokalnych potrzeb, szczególnie tych wyrażanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne oraz lokalne organizacje i instytucje i samorządy.

Obecnie wśród kluczowym obszarów nad jakimi działamy jest transformacja energetyczna, która nasz region dotyka wyjątkowo mocno.  

Odejście od węgla oznacza wiele zmian gospodarczo – społecznych. W tym bardzo poważną – pojawienie się na rynku pracy grupy osób, które powinny zostać objęte wsparciem. To pracownicy przekształcanych, likwidowanych zakładów pracy, którzy stoją w obliczu nowych wyzwań. Lokalne samorządy i organizacje oraz instytucje przygotowują dla nich różnorodne formy pomocy.

Wśród nich między innymi wdrożono projekt Life After Coal. Koordynatorem Projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby związane ze wsparciem osób, dla których transformacja energetyczna może być wyjątkowo trudna. Pracowników przekształcanych zakładów czy osób, które będą zmuszone pracę zmienić, ale i mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, którzy chcą włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – np. stosować w swoich domach odnawialne źródła energii.

W Projekcie zostaną przygotowani a następnie wdrożeni Powiatowi i Gminni Doradcy Klimatyczni – osoby, które pomogą mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej w dostosowaniu oferowanych form nowoczesnych technologii (w tym OZE – odnawialnych źródeł energii) do ich potrzeb.

Nasza organizacja – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (WOES Konin) jako jeden z partnerów Projektu odpowiada za upowszechnianie wiedzy o zielonych zamówieniach publicznych.

Zgodnie z definicją dostępną na stronie UZP: „zielone zamówienia publiczne stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.”

Zrównoważony rozwój i przedsiębiorstwa społeczne

Spółdzielnia Socjalna Razem dla środowiska z Ostrowitego to podmiot powołany przez dwa samorządy w 2019 roku przez Gminę Ostrowite oraz Gminę Powidz. Spółdzielnia założona na mocy tego międzygminnego porozumienia realizuje zadania z zakresy gospodarki odpadami komunalnymi, jednocześnie zapewniając pracę mieszkańcom obu gmin. Jak wskazują na swojej stronie, ich celem jest: „Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.” Robią to m.in. poprzez oferowanie nowych usług – jak na przykład. usuwanie niebezpiecznych substancji jak azbest z dachów. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad wdrożeniem w swojej działalności nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania odpadami.

Kiedy myślimy o transformacji warto pamiętać o ważnym jej aspekcie – edukacji. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć podmiotów, które uczą, jak żyć w zgodzie z naturą. Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt” to podmiot oferujący takie usługi jak warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zielarstwa, wyjazdy tematyczne i wycieczki edukacyjne. Prowadzą również działania badawcze dla organizacji i instytucji.

O edukację dba również Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu z Turku, która promuje zdrową i ekologiczną kuchnię. W prowadzonym lokalu oferuje produkty domowe, tworzone z lokalnych produktów. Uczy o zdrowym odżywianiu i korzyściach płynących z wykorzystywania przez ludzi naturalnych produktów.

Kilka podmiotów ekonomii społecznej z subregionu konińskiego (na ten moment branża gastronomiczna) opracowuje przy wsparciu WOES strategię zamykania obiegu w swojej działalności. Co to oznacza? To mniej odpadów oraz jak najlepsze wykorzystanie już tych powstających – wszystko zgodnie z założeniami ekonomii cyrkularnej.

 

Sprawiedliwa transformacja energetyczna

Zaangażowanie WOES i lokalnych PES i PS w proces transformacji pozwoli na wdrażanie jej w sposób sprawiedliwy i dostępny dla wszystkich.

Projekt Life After Life jest realizowany w partnerstwie przez wiele organizacji, instytucji i podmiotów. To szansa by realizować to działanie z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup, które mieszkają, działają i pracują na terenie Wielkopolski Wschodniej.

 

Więcej informacji o Projekcie: http://spoldzielnie.org/project,77

 

O transformacji energetycznej i zaangażowaniu WOES w ten proces przeczytacie również w Przeglądzie Konińskim. https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/3/28511/wielkopolskie-przedsiebiorstwa-spoleczne-dla-srodowiska.html

 

O transformacji, sprawiedliwej i zielonej piszemy również w „zielonym” SOC: http://spoldzielnie.org/uploaded/file/SOC_2020%20na%20stron%C4%99%20numer%207.pdf

 

Serdecznie polecamy!

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content