Zdobądź środki na rozwój przedsiębiorstwa społecznego – ruszyła trzecia rekrutacja

Od 09 sierpnia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku potrwa rekrutacja dla istniejących przedsiębiorstw społecznych z subregionu konińskiego, które chciałyby skorzystać z wsparcia dotacyjnego WOES. 

Rekrutacja do części inkubacyjnej i dotacyjnej Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej o bezzwrotne wsparcie inwestycyjne czyli dotacje w tym naborze jest możliwa tylko dla istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, które planują utworzyć nowe miejsca pracy. 

Aby wziąć udział w naborze należy:

  1. Nawiązać kontakt z Biurem WOES pod numerem telefonu 63 245 58 29, drogą mailową  maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. 3 Maja 26 w Koninie
  2. Wypełnić dokumentację rekrutacyjną – z pomocą personelu WOES
  3. Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

W ramach zadania oferujemy następujące formy wsparcia: Wsparcie dla  istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Pod linkami wskazanymi powyżej znajduje się opis ścieżki wsparcia wraz z procedurą rekrutacji.

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem WOES pod numerem telefonu  63 245 58 29 lub pod adresem mailowym maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie.

 

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński – animator

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga!

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content