„Zakupy OWES” – podsumowanie

Zakończyliśmy realizację procedury „zakupy OWES”. Zainteresowanie tym rozwiązaniem było bardzo duże, a efekty przerosły nasze oczekiwania. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie – serdecznie polecamy!

 

Na czym polegały „zakupy OWES”?

 

Zakup produktów lub usług od podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) było narzędziem WOES do walki z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19. Zakupione produkty i usługi były przekazywane nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym osobom.

 

Jakie usługi i produkty były zakupione przez WOES?

 

Zakup przez OWES produktów i usług był dokonywany od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19.
 
Co ważne, były to takie usługi i produkty, które były wykorzystywane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:
 • środki ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic);
 • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków);
 • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących);
 • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju;
 • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
 • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;

 

Ile podmiotów uzyskało wsparcie?

 

Dzięki procedurze mogliśmy zakupić produkty i usługi od 18 przedsiębiorstw społecznych w trudnej sytuacji i od 2 zakładów aktywności zawodowej. 

Pomoc otrzymało ponad 70 różnych instytucji wsparcia z obszaru subregionu konińskiego, w tym: OPS, DPS, ŚDS, WTZ, szpitale, szkoły. 

 

 

Ponad 25 tysięcy obiadów!

 

Grafika dekoracyjna z danymi: 5 tys. masek i przyłbic, ponad 25 tys. obiadów, 970 godzin usług opiekuńczych, 12467 m2 odkażonych powierzchni, 570 litrów płyn do dezynfekcji, 22 tys. rękawiczek ochronnych

 

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content