Zakupy OWES – nowy nabór wniosków.

Udało nam się wygospodarować kolejne środki na zakupy od PS produktów i usług, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
 
Dlatego do piątku 23 października 2020 roku przyjmujemy wnioski i zapotrzebowanie od PS z subregionu konińskiego w ramach mechanizmu zakupowego COVID-19.
 
Zasady:
 
1. Wnioski można składać do 23 października 2020 roku (do tego dnia wniosek powinien wpłynąć do WOES).
Wnioski z innymi dokumentami proszę przesłać:
– na maila zbigniew.pralat@gmail.com – w formie skanów
oraz
– papierowo (wyłącznie pocztą) na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61 – 475 Poznań.
 
Co należy dostarczyć:

– wniosek z ofertą PES/PS
– zapotrzebowanie instytucji wsparcia, z którego wynika, że wsparcie to (usługi/produkty) są niezbędne do przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19 i że jest to potrzeba pilna
– umowa partnerska – nowe instytucje

 
Szczegółowe informacje o tym, jakiego rodzaju są to usługi/produkty i instytucje wsparcia można znaleźć tutaj:
 
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
2. Usługi i produkty z wniosku muszą zostać dostarczone do instytucji wsparcia najpóźniej do 30 listopada 2020 roku. Oczywiście mogą zostać dostarczone wcześniej. Tak jak poprzednio – potwierdzeniem odbioru jest protokół.
 
3. Maksymalna kwota możliwego wsparcia wynosi w tej turze 10 000,00 zł na jeden PES/PS. Każde uprawnione PES/PS może złożyć w tej turze jeden wniosek.
4. W związku z tym, że niestety mamy ograniczone środki, nie możemy żadnemu PS/PES z góry zagwarantować, że otrzyma kontraktację na pełną kwotę. Środki będą rozdzielane zgodnie z trzema podstawowymi zasadami: 
– wsparcie PES/PS w najtrudniejszej sytuacji; 
– wsparcie instytucji, które działają na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 i które złożą zapotrzebowanie, że jest ono pilne; 
– tam, gdzie jest to najpilniejsze i najbardziej potrzebne (np. w miejscu ognisk pandemii, a usługi są konieczne do przeciwdziałania jej skutkom). Ostateczną decyzję niezwłocznie podejmie WOES. 
 
5. Prosimy też, żeby w przypadku, jeśli jeszcze nie zostały przekazane oryginały formularzy zgłoszeniowych i umów partnerskich – żeby to zrobić teraz.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z doradcami WOES.

Jarosław Wypyszyński
Koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych
jarekwypyszynski@gmail.com
tel. 518 359 273

 
 
Procedura i wniosek do pobrania:
 
ZAKUPY COVID-19 WOES – PROCEDURA I WNIOSEK – 18 PAŹDZIERNIKA 2020
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content