Zaktualizowana lista przedsiębiorstw społecznych za maj 2019

Lista przedsiębiorstw społecznych zawiera już 1049 podmiotów! Dane zaktualizowane na koniec maja 2019 roku wskazują, zawierają dane ze wszystkich województw.

W zestawieniu znajdują się przede wszystkim spółdzielnie socjalne (525 podmiotów), fundacje (217), stowarzyszenia (87) i spółki non-profit.

Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.*

*Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.

Lista jest dostępna na stronie Departamentu ESiS

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content