Wsparcie WOES 2018-2023

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) w ramach swoich działań oferuje kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W podsumowywanym okresie wspieraliśmy blisko 200 PES!

Sprawdźcie co jeszcze i w jakiej skali udało nam się w czasie ostatnich 5 lat zrealizować.

 

  • Objęliśmy wsparciem 267 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 59 przedsiębiorstw społecznych.

Wsparcie WOES jest przewidziane dla grup inicjatywnych, środowisk lokalnych, organizacji i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, które planują powołanie lub rozwój PES/PS. 

 

  • Wsparliśmy utworzenie 176 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Jednym z głównych zadań naszego Ośrodka jest wsparcie Was – przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu stabilnych i trwałych miejsc pracy. Bardzo nas cieszy, że dzięki naszej pomocy i Waszej ciężkiej pracy i zaangażowaniu udało się stworzyć tak wiele nowych miejsc pracy. To bardzo ważne działania dla rozwoju i wzmocnienia lokalnej gospodarki. 

 

  • Wspieraliśmy 35 grup inicjatywnych, które powołały PES – zarejestrowały podmiot nad powołaniem, którego pracowaliśmy.

Praca nad pomysłem na tworzenie, przekształcenie PES/PS nigdy nie jest łatwa. Tym bardziej bardzo jesteśmy dumni, że tak dużo grup dotarło do końca tego procesu i zarejestrowano tak wiele nowych podmiotów w naszym regionie. 

 

  • Przy wsparciu WOES powstało 115 partnerstw mających na celu rozwój ekonomii społecznej.

Wspieramy również podmioty i środowiska zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszaru ES, np. poprzez wydarzenia i inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, młodzieży (prowadzimy wiele działań w obszarze edukacji). Zobaczcie inicjatywę, która powstała przy wsparciu Partnerstwa WOES w Brudzewie – Partnerstwo na rzecz utworzenia Inkubatora Kuchennego.

 

Na wszystkie nasze działania pozyskaliśmy prawie 5 mln zł (na rozwój nowych i istniejących PES/PS). Co przed nami, jeszcze więcej działań w obszarze wsparcia – dla Was, na rozwój przedsiębiorczości i Waszych podmiotów. Szczegóły już wkrótce – śledźcie na woes.pl i na naszym FB.

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content