Wsparcie finansowe WOES – 24 lipca 2017 roku rozpoczynamy IV nabór wniosków z biznesplanami

Wszystkie grupy, które brały udział w IV naborze do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES zapraszamy do złożenia biznesplanu*. 

Już od 24 lipca 2017 roku można składać biznesplany wraz z kompletem niezbędnych dokumentów (szczegóły poniżej). 

 
Termin rozpoczęcia naboru: 24 lipca 2017 roku
Termin zakończenia naboru: 24 sierpnia 2017 roku do godziny 15.00

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62 – 500 Konin

Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura WOES. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

*Przypominamy, że wszystkie biznesplany zostaną ocenione przez komisję oceny biznesplanów.  

Szczegółowe informacje o naborze:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne
wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami

Przed złożeniem wniosku oraz innych dokumentów należy skontaktować się z panem Jackiem Andrzejewskim – doradcą WOES (tel.: 63 245 58 29, mail: jacek.andrzejewski@spoldzielnie.org, w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji. 

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie.

 

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

Marek Gruchalski – specjalista ds. ekonomii społecznej/doradca kluczowy marekgruchalski@gmail.com tel. 799 117 944

 

Uwaga!

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.

 

Załączniki: 

WOES OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 17 CZERWCA 2017

WOES – REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO 1 LUTEGO 2017

WOES DOTACJE – WPROWADZENIE 1 LUTEGO 2017

WOES ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 1 LUTEGO 2017

WOES Z 15 Karta oceny formalnej 1 lutego 2017

WOES Z 19 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1 lutego 2017

WOES Z 3 Biznesplan 1 lutego 2017

WOES OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA – 1 LUTEGO 2017

WOES REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

WOES KRYTERIA OCENY BIZNESPLANU

WOES Z 24 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego 1 lutego 2017

KRAJOWY PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ

KPRES – DZIAŁANIE 1.4 – KRYTERIA PREMIUJĄCE WOES

 

Polecamy materiały dodatkowe i publikacje pomocnicze: 

Narzędzie do analizy konkurencji #oswajamybiznesplany

Podręcznik cz.II #oswajamybiznesplany

Biznesplan – pytania i odpowiedzi, cz.2.

Podręcznik cz. III #oswajamybiznesplany

Biznesplan pytania i odpowiedzi

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content