WOES: zwiększenie i przedłużenie wsparcia pomostowego

Otrzymaliśmy zgodę Instytucji Zarządzającej na zwiększenie kwoty wsparcia pomostowego przedłużonego dla przedsiębiorstw społecznych, które znajdują się obecnie w ścieżce wsparcia inkubacyjnego.

 

W związku z pandemią koronawirusa i pilną potrzebą zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwróciliśmy się do IZ WRPO 2014+ o zgodę na zwiększenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Taką zgodę otrzymaliśmy. W uzasadnieniu swojej decyzji IZ wskazuje, że z uwagi na wyjątkowy charakter okoliczności – stanu epidemii – możliwa jest akceptacja zwiększenia wysokości wsparcia pomostowego w stosunku do pierwotnych założeń, pod warunkiem zachowania zgodności wysokości i okresu wypłacania przyznanego wsparcia pomostowego z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wsparcie pomostowe udzielane jest celem pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania PS. Wytyczne stanowią również, iż zakres i intensywność wsparcia pomostowego, okres jego świadczenia, a także jego wysokość powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw.

                                                                                             

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia będziemy publikować na bieżąco.

Przedsiębiorstwa społeczne, którym kończy się właśnie wsparcie pomostowe podstawowe prosimy o kontakt z biurem WOES w Koninie.

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content