WOES: ostatnia szansa na zakupy w ramach przeciwdziałania COVID-19

Jeszcze tylko do piątku 26 czerwca br. przyjmujemy wnioski od PS/PES na wsparcie związane z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że jest to ostatnia planowana tura – najprawdopodobniej właśnie w lipcu zostaną wykorzystane i zakontraktowane wszystkie środki, jakimi dysponuje Ośrodek. Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku niewykorzystania planowanej alokacji być może zaproponujemy dodatkowy nabór, w którym kwoty będą uzależnione od wysokości oszczędności

Maksymalna kwota możliwego wsparcia (maksymalna i łączna – niezależnie od zapotrzebowania, itd.) wynosi w tej turze (lipiec 2020 roku) 35 000,00 zł na jedno PES/PS. każde uprawnione PES/PS może złożyć w tej turze jeden wniosek.

 

 

Na czym polega wsparcie?

 

Wsparcie polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:

 

 • zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
 • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
 • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej
  i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki
  w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
 • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
 • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
 • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
 • oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju,a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

 

Jak skorzystać:

 

Aby skorzystać ze wsparcia WOES należy obligatoryjnie złożyć:

 • wniosek PES/PS
 • ofertę PES/PS
 • zapotrzebowanie instytucji, która otrzyma i odbierze nieodpłatne wsparcie, w którym zostanie jasno wskazane i uzasadnione, że jest to wsparcie pilnie potrzebne (pilna
  i uzasadniona potrzeba niwelowania skutków wystąpienia epidemii/pandemii COVID-19). Instytucje same muszą (na piśmie) wskazać, jaki będzie zakres wsparcia – bez tego wniosek nie zostanie rozpatrzony; Kluczowe jest tutaj wskazanie, że jest to potrzeba pilna.

Po złożeniu kompletnego wniosku (z koniecznymi dokumentami) zostanie on rozpatrzony, po czym zostanie wydana decyzja dla PES/PS.  Docelowo do rozliczenia potrzebne będzie:

 • faktura PES/PS 
 • protokół nieodpłatnego odbioru przez instytucję  
 • formularz zgłoszeniowy instytucji i umowa partnerska (jeśli dotyczy – nowe instytucje)

 

Od początku maja do tej pory ze wsparcia w ramach zakupów WOES skorzystało już 20 przedsiębiorstw społecznych, które wsparły ponad 25 instytucji z subregionu konińskiego, takich jak: środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej czy szpitale.

 

W sprawie zakupów WOES prosimy o kontakt z doradczynią Grażyną Twardowską: grazyna.twardowska@spoldzielnie.org

tel. 63 245 58 29

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content