Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej 2024: relacja

Wiele godzin spotkań, warsztatów, dyskusji i inspiracji – tak wyglądała tegoroczna edycja Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej. Tym, którzy byli razem z nami, jeszcze raz dziękujemy za obecność. A dla tych, którzy nie mogli być z nami przygotowaliśmy relację.
 

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, biznesu, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz działacze i sympatycy ekonomii społecznej. Była nas ponad 100! Odbyło się wiele spotkań i debat, które służyły analizie obecnej sytuacji, ale także prognozowaniu zmian i szans jakie stoją przed całym sektorem ekonomii społecznej.

 
I dzień
Forum uroczyście otworzyli: Katarzyna Nowakowska – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Szczepaniak dyrektor w Ministerstwo Klimatu i Środowiska Maciej Sytek prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Przemyslaw Piechocki prezes naszego Stowarzyszenia i gospodarz wydarzenia słowami:

„Do 2030 zrezygnujemy z węgla, a do 2050 będziemy neutralni klimatyczne. Jestem przekonany, że tę neutralność zbudujemy właśnie przedsiębiorstwami społecznymi (…) Jesteśmy podmiotami bardzo mocno oddolnymi, powstajemy nie dlatego, że ktoś w Londynie, ktoś w Nowym Jorku miał pomysł jak sprzedawać usługi, tylko po to, że jest taka potrzeba lokalna. Mam nadzieję, że dzisiaj i jutro razem z naszymi gośćmi będziemy w stanie nad tymi rzeczami debatować, jak je usprawniać, jak bardziej wnosić je do polityki publicznej – mam nadzieję, że będziemy w stanie ten proces jak najlepiej przygotować, żeby być na równi partnerem dla samorządów, dla instytucji publicznych, dla ministerstwa i że wspólnie będzie kształtować tę politykę publiczną.
 
Tak jak dzisiaj brzmi naszej hasło – Przyszłość jest teraz, i my jesteśmy tą przyszłością, jesteśmy przekonani, że będziemy budować tą przyszłość i że będziemy rosnąć, bo mamy potencjał, jesteśmy tutaj mocno zakorzenieni lokalnie i wiemy jak realizować tego typu działania.”

 

Zdjęcia, a na nim Prezes SNRSS Przemysław Piechocki podczas przemówienia/wystąpienia. Stoi na scenie i mówi do zgromadzonych osób przez mikrofon.

Zdjęcie, a na nim Katarzyna Nowakowska – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas wystąpienia w trakcie Forum.

 

Pierwszy panel to rozmowy wokół strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 20240 roku – o wyzwaniach i możliwościach dla przedsiębiorstw społecznych. Dziękujemy za każdy ważny głos!
 
Panel moderował Zbigniew Prałat z Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej a uczestniczyli w nim:
 
 1. Andrzej Radniecki – dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej
 2. Maciej Sytek – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. Emilia Wasielewska – dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
 4. Artur Filipiak – prezes Spółdzielni Socjalnej Razem dla Środowiska

 

Ten panel był okazją do rozmowy o wyzwaniach demograficznych i wynikającej z nich możliwej roli PES w realizacji usług społecznych i deinstytucjonalizacji.

Zdjęcie przedstawiające uczestników panelu - panelistów - 4 osoby oraz osobę prowadzącą panel. W tle prezentacja na na niej slajd z nazwą panelu: "Przyszłość jest teraz. Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku: wyzwania i możliwości dla przedsiębiorstw społecznych.

 
Drugi panel dotyczył spółdzielni socjalnych, które znalazły się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o perspektywach unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych.
 
Panel moderowała Karolina Cyran-Juraszek, a uczestniczyli w nim:
 
 1. Katarzyna Nowakowska – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Jakub Schimanek – Główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 3. Aleksandra Andrzejewska – Kierownik Działu Włączenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu
 4. Przemysław Piechocki – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 5. Andżelika Łoś – dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kramsku
 6. Iwona Maciejewska – prezeska Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów

 

Ten panel to rozmowy wokół m.in. zmian legislacyjnych ustawy o ekonomii społecznej.

Zdjęcie przedstawiające panelistów - sześć osób + osoba prowadząca panel. W tle prezentacja a w niej slajd z tytułem panelu: "Spółdzielnie socjalne w nowej perspektywie społeczno - gospodarczej. Perspektywa unijna, krajowa, regionalna i lokalna.

 
Uczestnicy Forum wzięli również udział w trzech warsztatach dotyczących:
 • zielonych, społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i ESG (prowadzący: Marek Gruchalski),
 • innowacji w usługach społecznych (prowadzące: Malwina Faza, Agnieszka Chlebowska-Ogurkis),
 • rozwoju finansowego przedsiębiorstw społecznych (prowadzący: Zbigniew Prałat).

 

 Zdjęcie przedstawia uczestników Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Zdjęcie, a na nim warsztaty z grupą osób.

 
Dzień zakończyło wspólnej świętowanie 10-lecia spółdzielni, które postały w 2013 i 2014 roku. Przedstawiciele spółdzielni odbierali dyplomy uznania z rąk Przemysława Piechockiego, prezesa SNRSS. Wśród nich znalalazły się m.in. Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum, Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu, Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel, Spółdzielnia Socjalna Furia, Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres, Spóldzielnia Socjalna Poznanianka, Spółdzielnia Socjalna Vita czy Spółdzielnia Socjalna Poryw.

 

Zdjęcia, a na nim grupa osób przy stole podczas uroczystej kolacji w trakcie Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Zdjęcia, a na nim grupa osób przy stole podczas uroczystej kolacji w trakcie Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Zdjęcie, a na nim Prezes SNRSS Przemysław Piechocki i Zbigniew Prałat wręczają wyróżnienie z okazji 10 lecia działalności, Prezesce Spółdzielni Socjalnej KSS Spektrum.

Zdjęcie, a na nim Prezes SNRSS Przemysław Piechocki i Zbigniew Prałat wręczają wyróżnienie z okazji 10 lecia działalności, Prezesowi SpS Poznanianka.

 
II dzień
 

Drugi dzień rozpoczął panel dotyczący partnerstwa biznesu, samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Dziękujemy za merytoryczne dyskusje na temat wyzwań i możliwości wspólnej współpracy międzysektorowej.

 
Panel moderował Jarosław Wypyszyński z Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, a uczestniczyli w nim:
 
 1. Michał Bargielski – Ekspert Fundacji Fundusz Współpracy
 2. Robert Ligocki – Wiceprezes Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej
 3. Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz
 4. Magdalena Ciołek – Dyrektor Stowarzyszenia Turkowska Unii Rozwoju-T.U.R
 5. Anna Leśna-Szymańska – prezeska Konińskiego Spółdzielni Socjalnej Spektrum

Ten panel to debata wokół możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych, premii społecznej dla samorządów, klauzuli społecznej i możliwościach łączenia ekonomii społecznej z biznesem.

 

Zdjęcie, a na nim paneliści podczas Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

 
Tego dnia uczestnicy Forum wzięli również udział w czterech blokach szkoleniowych dotyczących:
 
 • tworzenia biznesplanów (prowadzący: Maciej Sobczak-SNRSS),
 • zarządzania zespołem: jak usprawnić komunikację, rozwiązywać konflikty i motywować do działania (prowadząca: Anna Dranikowska-SNRSS),
 • reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych (prowadząca: Andżelika Smorawska-SNRSS),
 • usług społecznych i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw społecznych (prowadząca: Anna Bugalska-OZRSS).

 

Zdjęcia, a nim grupa osób podczas warsztatu w trakcie Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Zdjęcia, a nim grupa osób podczas warsztatu w trakcie Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Zdjęcia, a nim grupa osób podczas warsztatu w trakcie Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej.

 

Warto podkreślić, że Forum było również okazją do zaprezentowania uczestnikom działalności Stowarzyszenia w obszarze współpracy międzynarodowej, którą rozwijamy m.in. w ramach programu Erasmus+.  Wyzwania związane z wdrażaniem strategii rozwoju Wielkopolski do 2040 dobrze korespondują z założeniami projektu SGD Labs, w ramach którego rozwijaliśmy zarówno zielone kompetencje przedsiębiorstw społecznych jak i studentów we współpracy z instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej czy Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Pradze. Wśród uczestników Forum panowała zgoda, że bez synergii wszystkich zainteresowanych stron o neutralność klimatyczną będzie bardzo trudno.

Warsztaty organizowanego następnego dnia stały się z kolei okazją do zaprezentowania uczestnikom forum osiągnieć projektu #Lead Farm 5.0, w którym Stowarzyszenie było odpowiedzialne za rozwijanie bloku szkoleniowego związanego z przedsiębiorczością i zarządzeniem zespołem. Wspólnie przetestowaliśmy moduł szkoleniowy, przed nami testowanie produktów online, w tym gry edukacyjnej dla trenerów i chatbota – wirtualnego asystenta spółdzielców.

Więcej na temat obu projektów można zaleźć tutaj:

SDG Labs: https://sdglabs.uom.edu.gr/

Lead Farm: https://leadfarm-project.com/?lang=pl

 

 

Wydarzenie zostało objętego Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Konińskiego oraz Prezydenta Miasta Konina.
Jeszcze raz dziękujemy za Waszą obecność – miło był się spotkać 🙂 Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!
 
 
 
 
Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.
Projekt WOES jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content